Categorieën
2023 Bijdragen Oproep Podium voor Bioethiek Publicaties

Oproep: De redactie van het Podium voor Bio-ethiek nodigt je uit een bijdrage te schrijven voor ons themanummer over Regels voor de ruimte: bio-ethiek van ruimtevaart- en verkenning (nr. 2, 2023)

“That’s one small step for a man, one giant leap for mankind” is de beroemde uitspraak van Neil Armstrong bij de eerste maanlanding. Sinds jaar en dag is de mensheid bezig met al dan niet succesvolle bemenste en onbemenste missies in de ruimte. Volgens pleitbezorgers komt dit niet alleen voort uit diepmenselijke nieuwsgierigheid maar draagt ook het ook bij aan wetenschappelijke kennis en technologische ontwikkeling, stimuleert het vreedzame samenwerking met andere landen, en zou het uiteindelijk misschien zelfs pure noodzaak kunnen zijn wanneer de aarde eenmaal onbewoonbaar wordt. De ruimtevaart is ook onderwerp van grote Hollywoodfilms en heeft een bijna mythische allure. Recent meldden zo’n 23.000 mensen zich aan om astronaut te worden voor de Europese ruimtevaartorganisatie ESA, van wie er vijf geselecteerd werden. Ook komen er steeds meer commerciële ruimtereizen.

Hoewel outer space al langer het decor vormt voor abstracte filosofische gedachte-experimenten, is er nog verrassend weinig geschreven over concrete bio-ethische vragen waar de mensheid tegenaan zal lopen als de technologie zich verder ontwikkelt. Is (genetische) mensverbetering bijvoorbeeld nodig voor toekomstige langdurige ruimtereizen? Mag een vrouw in de ruimte wel zwanger worden gezien de risico’s voor het kind? Hebben mensen het recht om de ruimte in te reizen, wie wel, en wie niet? Wie beslist hierover? Wat is de milieu-impact op aarde en in de ruimte? En, moeten we deze weg wel inslaan, of is die onvermijdelijk? Hoewel al deze vragen niet onmiddellijk spelen is het van belangrijk hier alvast over na te denken. Zeker ook omdat ‘ruimte bio-ethiek’ (space bioethics) ons nieuwe inzichten geeft over de bestaande verhouding van de mens tot anderen en tot de aarde.

Het onderwerp van ruimtekolonisering wordt vaak genoemd in de context van klimaatverandering. “We can fix that problem, by moving out into space”, zei Jeff Bezos over klimaatverandering. Plannen voor ruimtekolonisatie stellen ons niet alleen voor de vraag of het wel verantwoord is zoveel te investeren in een  buitenaardse do-over maar agendeert ook ons idee over rentmeesterschap van de aarde. Willen we wel dat deze nieuwe wereld ingeleid wordt door een tech-elite bestaande uit mensen als ook Elon Musk, die inzet op neokoloniale plannen waarin annexatie van planeten en extractie van buitenaardse mineralen centraal staan? Hoe kunnen we de ruimte beschermen als laatste commons? Al deze ontwikkelingen vragen niet alleen om ethische reflectie op de waarden en normen van de mens bij het verkennen en innemen van de ruimte maar ook op dergelijke technofixes.

Het Podium voor Bio-ethiek staat open voor bijdragen over dit thema waarin bovenstaande en aanverwante problemen centraal staan, voor een themanummer dat in de zomer van 2023 verschijnt. Bij het schrijven van een bijdrage kunt u een of meer van de volgende vragen beantwoorden: Welke vragen zijn belangrijk voor een bio-ethiek van de ruimte? Wat voor filosofie is er nodig om zinvol over deze vragen te kunnen denken (bijvoorbeeld een feministische of ecologische)? En tot welke grenzen en regels zou dat dan moeten leiden? 

Uw bijdrage

Wilt u een bijdrage leveren aan het Podium voor Bio-ethiek over dit thema? Stuurt u dan uiterlijk 10 maart 2023 een voorstel in van maximaal 250 woorden naar de themaredactie:

Marieke Bak
Myrthe van de Pavert

Houdt u er wat betreft stijl en inhoud rekening mee dat het Podium door een breed publiek van geïnteresseerden wordt gelezen. De eerste versie (max. 1500 woorden) wordt verwacht op 28 april 2023. U ontvangt dan spoedig redactiecommentaar. De deadline voor de definitieve versie is 31 mei 2023. De themaredactie beslist of een artikel al dan niet wordt geplaatst.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.