Categorieën
2023 Bijdragen Oproep Podium voor Bioethiek

Oproep voor Podium voor Bio-ethiek jubileumnummer: De ethiek van veerkracht

We vieren dit jaar vier jubileums: die van de Nederlandse Vereniging voor Bio-ethiek, het Centrum voor Ethiek en Gezondheid, het Netwerk Ethiekondersteuning Nederland en de postacademische beroepsopleiding Ethiek in de Zorgsector. Op vrijdag 1 december 2023 organiseren we samen de Nacht van de Veerkracht, een feestelijke bijeenkomst waarin de ethiek wordt gevierd. In workshops, lezingen, debatten en via muziek & theater gaan we aan de slag met het thema veerkracht (Save the date!). 

Ook bundelen we onze krachten voor een speciaal jubileumnummer van het Podium over het thema ‘Veerkracht’. Hierbij nodigen we u uit een bijdrage te schrijven.

De klimaatcrisis. Druk op gezondheid en zorg. Geopolitieke onzekerheid. Op mondiaal – maar ook op nationaal – en lokaal niveau hebben we te maken met grote uitdagingen. Dat vraagt om veerkracht van individuen, organisaties, maatschappij en overheid. Ethici kunnen hier taal en ondersteuning bieden. Ze kunnen relevante vragen stellen bij complexe, samenhangende problemen die op ons afkomen. Maar ook van de ethiek en ethici wordt veerkracht gevraagd: meebewegen waar het kan, terugveren waar het moet.

Wat is de rol van ethiek in het bevorderen van veerkracht van mensen (individuen/ groepen)? Wat zijn de ethische aspecten van veerkracht van systemen, maatschappij en organisaties? Hoe is het gesteld met de veerkracht van de ethiek zelf om relevante ethische vragen te conceptualiseren en daar verantwoord mee om te gaan? Zijn bestaande ethische afwegingskaders, principes en methoden opgewassen tegen de toegenomen samenhang en complexiteit van ethische vraagstukken in de bio-ethiek? En: hoe behulpzaam is veerkracht als concept, wat zijn mogelijke invullingen ervan, en wat is de keerzijde of de schaduwkant van veerkracht?

Of misschien heeft u nog wel een heel ander idee voor een bijdrage. In het bijzonder nodigen we auteurs van de aflopen twintig jaar Podium uit op een reflectie op hun bijdrage destijds en de veranderingen en ontwikkelingen sindsdien. Is uw boodschap nog steeds relevant? En wat zegt dat over veerkracht?

Uw bijdrage

Voor deze jubileumeditie verwelkomen we ook bijdragen met een vrije vorm, bijvoorbeeld een column of een gedicht. Wilt u een bijdrage leveren aan het Podium voor Bio-ethiek over dit thema? Stuurt u dan uiterlijk maandag 31 juli een voorstel in van maximaal 250 woorden naar de themaredactie:

Shanti Bolt (CEG)

Rosanne Edelenbosch (NVBe)

Simone Naber (Ethiek in de Zorgsector)

Frouk Weidema (het Neon)

Houdt u er wat betreft stijl en inhoud rekening mee dat het Podium door een breed publiek van geïnteresseerden wordt gelezen. De eerste versie wordt verwacht op 1 september. De deadline voor volledige bijdragen (max. 1500 woorden) is 9 oktober. De themaredactie beslist of een stuk al dan niet wordt geplaatst.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.