Aanmeldingsformulier

Meld u aan!

Bij aanmelding als nieuw lid ontvangt u als welkomstgeschenk de jubileumbundel Ethiek in discussie (Van Gorcum 2011) (zo lang de voorraad strekt).

Als u zich voor het lopend kalenderjaar aanmeldt, krijgt u alle reeds verschenen publicaties van dat jaar alsnog toegestuurd.

Meldt u zich liever per post aan?

Dat kan ook! U kunt daartoe het aanmeldformulier downloaden, invullen en opsturen naar NVbe, p/a Aragonstraat 12, 6663 NH Lent.

Opzeggen

Tenzij u opzegt vóór 1 december wordt het lidmaatschap stilzwijgend verlengd. Opzeggen dient te gebeuren d.m.v. een e-mailbericht naar de ledenadministratie. Wie na 1 december opzegt, blijft ook voor het komend kalenderjaar contributie verschuldigd.

Om de interesses van onze leden optimaal te kunnen bedienen, ontvangen wij graag wat extra informatie van u.