Activiteiten

De Nederlandse Vereniging voor Bio-ethiek (NVBe) zet zich in voor het stimuleren van reflectie en discussie over ethische vraagstukken in de biomedische wetenschappen en gezondheidszorg. Een belangrijk onderdeel van ons werk bestaat uit het organiseren van verschillende activiteiten, waarvan u hier meer informatie over kunt vinden.

Jaarlijks organiseren wij een Jaarsymposium en een Onderwijsmiddag, waarbij gerenommeerde sprekers en onderzoekers uitgenodigd worden om hun expertise te delen. Tijdens deze bijeenkomsten is er volop gelegenheid voor het uitwisselen van kennis en ervaringen tussen deelnemers uit diverse disciplines.

Daarnaast reiken wij iedere drie jaar de NVBe Jaarprijs uit aan een persoon of organisatie die zich op bijzondere wijze heeft ingezet voor de bevordering van het bio-ethisch debat in Nederland. Op deze pagina kunt u informatie vinden over de eerdere winnaars van deze prestigieuze prijs.

Wij hopen u hiermee een goed beeld te geven van onze activiteiten en nodigen u van harte uit om deel te nemen aan onze bijeenkomsten.

Lees meer over onze activiteiten

Jaarprijs

De NVBe Jaarprijs wordt eens in de drie jaar toegekend aan een bijzondere bijdrage aan […]

Jaarsymposium

De NVBe organiseert elk jaar een symposium over maatschappelijk actuele en wetenschappelijk uitdagende onderwerpen op […]

Onderwijsmiddag

De NVBe organiseert elk jaar een onderwijsmiddag ter inspiratie van docenten van (bio-)ethiek onderwijs aan […]