Auteursarchief: admin

AANKONDIGING! 27 januari 2023 Onderwijsmiddag Nederlandse Vereniging voor Bioethiek met talkshow & workshop over diversiteit en inclusie in ethiekonderwijs.

Op vrijdagmiddag 27 januari 2023 zal de onderwijsmiddag van de Nederlandse Vereniging voor Bio-ethiek (NVBe) over diversiteit en inclusie in het onderwijs plaatsvinden.

Locatie: Ministerie van VWS, Den Haag (loopafstand station Den Haag CS).

Op universiteiten, hogescholen en op onderzoeksinstituten, maar ook in bijvoorbeeld zorginstellingen, groeit de aandacht voor diversiteit en inclusie en dat is terecht. Er zijn nog veel stappen te gaan. Zo blijkt dat geneeskundestudenten met een migratieachtergrond in hun coschappen structureel lager beoordeeld worden dan hun medestudenten . En zo is lang weinig aandacht geweest in onderzoek en onderwijs naar verschillen tussen het mannen- en vrouwenlichaam.

Hoe maak je ruimte voor inclusie en diversiteit wanneer je ethiekonderwijs ontwikkelt? Hoe ontwikkel je een diversiteit & inclusie onderwijsprogramma dat goed ingebed is? Wat kunnen verschillende onderwijsinstellingen die inclusie- en diversiteitsonderwijs ontwikkelen van elkaar leren? Deze en andere vragen zullen ter sprake komen tijdens de onderwijsmiddag van de NVBE.

We starten met een talkshow waarin verschillende sprekers als tafelgast aanschuiven om onder leiding van dr. Hafez Ismaili M’hamdi in gesprek te gaan over neurodiversiteit, culturele diversiteit en 1e generatie studenten. Vervolgens kunnen de deelnemers van de onderwijsmiddag in een workshop met elkaar nadenken over hoe je in onderwijs aandacht kan besteden aan diversiteit en inclusiviteit. Maar ook hoe je zorgt voor een inclusief onderwijsklimaat waarin niet alleen ruimte is voor diversiteit, maar waar diversiteit actief wordt nagestreefd en ingezet. .

Programma:
13:00 — Inloop met koffie en thee
13:30 — Aanvang programma, opening en welkom door André Krom, voorzitter van
de Nederlandse Vereniging voor Bio-ethiek
13:45 — Talkshow met tafelheer dr. Hafez Ismaili M’hamdi en tafelgasten Kamiel
Feiertag, Charisma Hehakaya, Floor Haalboom, Ruben Verwaal,
gevolgd door een gezamenlijk gesprek en vragen uit het publiek.
14:45 — Pauze met versnapering
15:15 — Workshop (Floor Haalboom en Ruben Verwaal):
Diversiteit en Inclusie in het onderwijs
16:15 — Plenaire terugkoppeling
17.00 — Borrel

Over de sprekers:
dr. Hafez Ismaili M’hamdi is ethicus en universitair docent aan de afdeling Medische Ethiek, Filosofie en Geschiedenis van de Geneeskunde van het Erasmus MC, en vicevoorzitter van het Centrum voor Ethiek en Gezondheid.

Kamiel Feiertag is een voornamelijk normaal menselijk wezen, filosoof en expert ADHD ervaringsdeskundige. Hij zet zich in voor de (zelf)acceptatie van neurodiversiteit. Hij zal ingaan op hoe het is om AD(H)D te hebben in een wereld die ontworpen is rondom kwantificeerbare opvattingen van goed functioneren, waarom dit technologische denken niet altijd een goed idee is voor het onderwijs en de maatschappij, en de waarde van een beetje weird zijn.

Charisma Hehakaya heeft onlangs haar promotieonderzoek afgerond op divisie Beeld & Oncologie van het UMC Utrecht. Na haar post-master epidemiologie nam ze het initiatief om het Eerste-Generatie Fonds op de Universiteit Utrecht op te richten om eerste-generatie studenten te stimuleren het beste uit hun talenten te halen. Het fonds helpt met geld, tweedehands laptops of praktische ondersteuning, zoals taaltrainingen. Ook gaat op haar initiatief binnenkort ‘University Pioneers’ van start om eerste-generatie studenten in Utrecht beter wegwijs te maken in het studentenleven, onder andere door de inzet van mentoren.

Dr. Floor Haalboom is wetenschapshistoricus en universitair docent medische geschiedenis aan het Erasmus Medical center in Rotterdam. Zij heeft het diversiteit en inclusie onderwijsprogramma voor de bachelor en master geneeskunde ontwikkeld.
Dr. Ruben Verwaal is conservator en historicus bij het Erasmus Medical center, en hij is gespecialiseerd in de geschiedenis van de medische wetenschap. Hij is hoofd coördinator van het diversiteit en inclusie onderwijsprogramma voor de bachelor en master geneeskunde.

Aanmelden
Aanmelden kan door een mailtje te sturen naar info@NVBe.nl. Voor leden van de NVBe is de onderwijsmiddag gratis toegankelijk. Andere geïnteresseerden zijn van harte welkom, wel vragen wij hen om een kleine vergoeding van 17,50.

Wij kijken ernaar uit u op 27 januari te ontmoeten!

SAVE THE DATE! 27 januari 2023: talkshow & workshops over diversiteit en inclusie in ethiekonderwijs

Op vrijdagmiddag 27 januari 2023 zal de onderwijsmiddag van de Nederlandse Vereniging voor Bio-ethiek (NVBe) over diversiteit en inclusie in het onderwijs plaatsvinden. Locatie: Ministerie van VWS, Den Haag (loopafstand station Den Haag CS).

Op universiteiten, hogescholen en op onderzoeksinstituten, maar ook in bijvoorbeeld zorginstellingen, groeit de aandacht voor diversiteit en inclusie en dat is terecht. Er zijn nog veel stappen te gaan. Zo blijkt dat geneeskundestudenten met een migratieachtergrond in hun coschappen structureel lager beoordeeld worden dan hun medestudenten[1]. En zo is lang weinig aandacht geweest in onderzoek en onderwijs naar verschillen tussen het mannen- en vrouwenlichaam.

Hoe maak je ruimte voor inclusie en diversiteit wanneer je ethiekonderwijs ontwikkelt? Hoe ontwikkel je een diversiteit & inclusie onderwijsprogramma dat goed ingebed is? Wat kunnen verschillende onderwijsinstellingen die inclusie- en diversiteitsonderwijs ontwikkelen van elkaar leren? Deze en andere vragen zullen ter sprake komen tijdens de onderwijsmiddag van de NVBE.

We starten met een talkshow waarin verschillende sprekers als tafelgast aanschuiven om onder leiding van dr. Hafez Ismaili M’hamdi in gesprek te gaan over neurodiversiteit, culturele diversiteit en 1e generatie studenten. Vervolgens kunnen de deelnemers van de onderwijsmiddag verschillende workshops over deze thema’s volgen.

Meer informatie over het programma, sprekers, tijden, locatie en kosten volgt binnenkort in de uitnodiging. Voor leden van de NVBe is de onderwijsmiddag gratis toegankelijk.

Volop inspiratie en engagement tijdens jaarsymposium “Global health – lokale implicaties van een verbonden wereld” (7 december j.l.)

Op 7 december vond in Utrecht het NVBe jaarsymposium “Global health – lokale implicaties van een verbonden wereld” plaats. We kijken terug op een zeer inspirerende en engagerende middag.

In een volle zaal begon het programma met een presentatie van het NVBe-Preadvies 2022, “Global health ethiek. Lokale implicaties van een verbonden wereld. Waarom global health ethiek in de Nederlandse bio-ethiek meer aandacht behoeft”. Het Preadvies werd geschreven door Rieke van der Graaf (o.a. universitair hoofddocent medische ethiek bij het Julius Centrum voor Gezondheidswetenschappen en Eerstelijns Geneeskunde van het UMC Utrecht) en Martine de Vries (o.a. hoogleraar normatieve aspecten van de geneeskunde aan het LUMC en voorzitter van het Centrum voor Ethiek en Gezondheid).

Daarna volgden eerste reacties op het Preadvies van:

• Brigit Toebes (o.a. hoogleraar Gezondheidsrecht in Internationaal Perspectief en wetenschappelijk directeur van de Aletta Jacobs School of Public Health, Rijksuniversiteit Groningen)
• Marcel Verweij (o.a. hoogleraar filosofie aan de Wageningen University, met een nadruk op ethiek van public health, waaronder de ethiek van vaccinatie)
• Evelyn Brakema (o.a. huisarts in opleiding, onderzoeker duurzame zorg en medeoprichter en voorzitter van de Groene Zorg Alliantie);
• Amrish Baidjoe (o.a. directeur Operationeel Onderzoekscentrum LuxOR bij Artsen zonder Grenzen (Luxemburg/Brussel), veldepidemioloog en universitair hoofddocent bij de London School of Hygiene & Tropical Medicine).

De auteurs betogen in het Preadvies o.a. dat het herstellen, verhelpen of corrigeren van (structurele) onrechtvaardigheid een kernelement is van global health ethiek. Tijdens het plenaire gesprek tussen alle aanwezigen is uitgebreid ingegaan op welke implicaties het innemen van een global health perspectief kan, en wellicht ook zou moeten hebben, op de rol van de ethicus in de talloze vraagstukken waarin sprake is van (structurele) onrechtvaardigheid.

Benieuwd? Lees het Preadvies (klik hier). Het Preadvies verschijnt binnenkort tevens in gedrukte vorm. Dat wordt mede mogelijk gemaakt door een substantiële financiële bijdrage van het UMC Utrecht en het LUMC.

U vindt de dia’s van alle presentaties hieronder:
• Presentatie NVBe-Preadvies 2022 door Rieke van der Graaf en Martine de Vries
• Co-referaat Brigit Toebes
• Co-referaat Marcel Verweij
• Co-referaat Evelyn Brakema
• Co-referaat Amrish Baidjoe

Oproep: De redactie van het Podium voor Bio-ethiek nodigt je uit een bijdrage te schrijven voor ons themanummer over dwang in de zorg

In het boek ‘One Flew Over the Cuckoo’s Nest’ uit 1962 worden patiënten op een gesloten psychiatrische afdeling continu blootgesteld aan medische handelingen als elektroshocktherapie, hydrotherapie en lobotomieën – tegen hun wil in. Met het boek wilde schrijver Ken Kesey een kritische blik werpen op de dwangmatige zorg die toentertijd werd toegepast in de Amerikaanse psychiatrische zorg. Alhoewel de zorg voor psychiatrische patiënten – zowel in de Verenigde Staten als in Nederland – de afgelopen zestig jaar drastisch is veranderd, vinden vrijheidsbeperkende maatregelen, zoals onvrijwillige institutionalisering, opsluiting of fixatie, in sommige gevallen nog steeds plaats. Ook mensen met een verstandelijke beperking of een psychogeriatrische aandoening, en (ex-)gedetineerden met een psychische stoornis, verslaving of verstandelijke beperking, kunnen in sommige gevallen onder dwang behandeld worden. In Nederland is deze mogelijkheid per 1 januari 2020 (opnieuw) vastgelegd in het wetboek. Zo vergroot de hernieuwde Wet forensische zorg de mogelijkheden om verdachten of gedetineerden verplicht te behandelen. Ook is de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen vervangen door twee nieuwe wetten: de Wet zorg en dwang (Wzd) en de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvgzz). Deze wetten maken het mogelijk dat mensen met een psychogeriatrische aandoening, verstandelijke beperking of psychische stoornis niet alleen onder dwang behandeld kunnen worden in zorginstellingen, maar ook thuis of op de polikliniek – als de omstandigheden dit toestaan of toelaten.

Naast de toepassing van dwang in bovengenoemde (patiënten)groepen, kan dwang in de zorg ook breder worden geïnterpreteerd, bijvoorbeeld wanneer de autonomie van een patiënt op de IC niet wordt gerespecteerd omdat er volgens artsen geen andere mogelijkheid is. Hoe dan ook is de beslissing om een patiënt onder dwang te behandelen een inherent morele keuze. Een keuze die draait om het zorgvuldig afwegen van verschillende waarden en rechten, denk bijvoorbeeld aan bewegingsvrijheid, autonomie, veiligheid en identiteit. Wanneer is het beperken van de vrijheid en/of autonomie van een patiënt gerechtvaardigd en welke ethische problemen zijn daarbij aan de orde? Mag een verdachte in detentie onder dwang worden behandeld, terwijl diegene nog niet schuldig is bevonden? Hebben technologische ontwikkelingen, zoals GPS-trackers of AI, invloed op de toepassing van dwang in de (psychogeriatrische) zorg en welke ethische vragen roept deze ontwikkeling op? Zijn er door de twee nieuwe wetten Wzd en Wvgg nieuwe morele dilemma’s en vragen ontstaan? En kunnen er morele lessen worden getrokken uit de implementatie van deze wetten?

De redactie van het Podium voor Bio-ethiek nodigt u uit om een bijdrage te schrijven over deze of gerelateerde vraagstukken rondom het thema dwang in de zorg.

Uw bijdrage
Wilt u een bijdrage leveren aan het Podium voor Bio-ethiek over dit thema? Stuurt u dan uiterlijk 4 november 2022 een voorstel in van maximaal 250 woorden naar de themaredactie:

Amber Spijkers
Juliette van Seventer

Houdt u er wat betreft stijl en inhoud rekening mee dat het Podium door een breed publiek van geïnteresseerden wordt gelezen. De eerste versie (max. 1500 woorden) wordt verwacht op 19 december 2022. De deadline voor de definitieve versie is 23 januari 2023. De themaredactie beslist of een artikel al dan niet wordt geplaatst.