Bestuur

Het bestuur van de NVBe stelt zich graag aan u voor.

dr. M. (Marieke) Bak

Onderzoeker/docent
@Amsterdam UMC

Marieke werkt als onderzoeker en docent medische ethiek bij het Amsterdam UMC en de TU München. Ze richt zich vooral op de ethiek van medisch-wetenschappelijk onderzoek en op het verantwoord ontwikkelen van digitale zorginnovaties, bijvoorbeeld met behulp van AI. Ze is daarnaast lid van de Commissie Toetsing Biobanken van het Amsterdam UMC, en programmaraadslid voor het Personalized Medicine programma van het Amsterdam Public Health onderzoeksinstituut.

K. (Kamiel) Feiertag

Hier leest u binnenkort meer over mij.

dr. V. (Verna) Jans

Docent
@RadboudUMC

Verna werk als docent medische ethiek bij IQ Healthcare, onderdeel van het RadboudUMC. Haar onderzoeksinteresse is gericht op ethiek van voortplantingstechnologie en op ethische uitdagingen bij zowel het ongeboren kind als de zwangere persoon als patiënt. Tevens is zij ethicus lid van de medisch ethische toetsingscommissie Oost-Nederland, coacht zij tweedejaars geneeskundestudenten en is zij gespreksleider moreel beraad. Ze is het bestuur van de NVBe komen versterken om haar blik te verbreden en zich te laten inspireren door de diverse bio-ethische thema’s die de vereniging aankaart in zowel Podium als tijdens de jaarlijks georganiseerde activiteiten.


drs. D. (Dide) de Jongh

Promovenda
@Erasmus MC

Dide doet een promotieonderzoek op de afdeling Medische Ethiek, Filosofie en Geschiedenis en het Transplantatie Instituut in het Erasmus Medisch Centrum. Ze onderzoekt de ethische en psychosociale aspecten van het transplanteren van een bio-artificiële alvleesklier in patiënten met diabetes type 1. Daarnaast doceert ze academische vaardigheden en medische ethiek in het bachelor geneeskunde onderwijs. Het NVBe bestuur geeft haar inspiratie en motivatie om na te denken over maatschappelijke bio-ethische vraagstukken naast haar eigen onderzoek expertise.
Daarnaast haalt ze energie uit het organiseren van diverse onderwijsmiddagen voor docenten geïnteresseerd in de ethiek.

dr. A. (André) Krom (voorzitter)

Senior docent/onderzoeker
@LUMC

André werkt als senior docent en onderzoeker bij de Sectie Ethiek en Recht van de Gezondheidszorg van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC). Hij geeft daar ethiekonderwijs en is betrokken bij ethiekconsultaties. Zijn onderzoek concentreert zich op het ethisch begeleiden van technologie in de zorg, zowel praktisch als normatief-theoretisch. Sinds 2019 is André voorzitter van de NVBe. Hij is als ethicus tevens actief in verschillende commissies, o.a. bij de Gezondheidsraad, de Commissie Genetische Modificatie en bij het RIVM. Eerder werkte hij o.a. als senior onderzoeker bij het Rathenau Instituut en als senior beleidsadviseur nieuwe technologieën bij het RIVM.

drs. M. (Myrthe) Lenselink

Hier leest u binnenkort meer over mij.


drs. S. (Simone) Naber (secretaris)

Coördinator/secretaris
@RadboudUMC

Simone is coördinator van de postacademische beroepsopleidingen Ethiek in de Zorgsector en Ethiek in de Huisartspraktijk. En zij is de ambtelijk secretaris Commissie Ethiek van het Radboudumc.
Op al deze plekken ziet zij het belang van ethiek voor zorgverleners en voor goede zorg, en het belang van reflectie op allerlei ontwikkelingen. Daarom is het ook belangrijk dat er in Nederland verenigingen zijn, zoals de NVBe, die de reflectie stimuleren, activiteiten organiseren en op die manier ook een netwerkfunctie hebben.

dr. A. (Ana) Pereira Daoud (websitebeheerder)

Onderzoeker
@MUMC

Ana werkt als onderzoekster bij het Maastricht UMC en als bio-ethica bij het Morphogenetic Micro Engineeringgroep van het MERLN Institute for Technology-Inspired Regenerative Medicine. In haar onderzoek richt zij zich op de ethiek van (nieuwe) biomedische technologieën en het verantwoord ontwikkelen en gebruiken van stamceltechnologieën in fundamenteel en klinisch onderzoek. Zij is de NVBe komen versterken om ook het breder en alledaagse nut van de bio-ethiek te helpen bevorderen.

prof. dr. M. (Marcel) Verweij

Hoogleraar
@UU

Marcel is sinds april 2023 hoogleraar wijsgerige ethiek aan de Universiteit Utrecht na 10 jaar de filosofiegroep in Wageningen te hebben geleid. Hij stond aan de wieg van public health ethics dat in de loop van de jaren een steeds prominentere tak van de bio-ethiek is geworden. Marcel werkt aan thema’s als solidariteit, gezondheidsverschillen, bloedveiligheid en infectieziektebestrijding. Eind 2023 verschijnt bij MITpress het boek Inducing Immunity? over de vraag hoe overheden moeten omgaan met vaccinatietwijfel, geschreven samen met Roland Pierik.