Categorieën
2016 Activiteiten Onderwijsmiddag Samenvatting

Onderwijsmiddag 2016: Levensbeschouwelijke en culturele diversiteit in ethiekonderwijs

Levensbeschouwelijke en culturele diversiteit in ethiekonderwijs aan Hogescholen en UMC’s. Nederland kent een pluriforme maatschappij. Van (zorg)professionals wordt verwacht dat zij aandacht hebben voor diversiteit en daar adequaat mee om weten te gaan. Toch is dit niet eenvoudig. Allerlei ethische dilemma’s dringen zich op. Bijvoorbeeld bij beslissingen rond het levenseinde, maar ook in de meer […]

Categorieën
2016 Activiteiten Eerdere edities Jaarsymposium Preadviezen Publicaties

Jaarsymposium 2016: Plicht tot mantelzorg?

Ten behoeve van dit jaarsymposium schreven dr. Pieter Dronkers en prof. dr. Frans Vosman (beiden Universiteit voor Humanistiek) het NVBe preadvies “Mantelzorg en burgerplicht – Waarom een zorgzame samenleving om een zorgzame overheid vraagt”.