Categorieën
2017 Activiteiten Onderwijsmiddag Samenvatting

Onderwijsmiddag 2017: De rol van theorie in ethiekonderwijs

De onderwijsmiddag 2017 stond in het teken van de rol van ethische theorieën in ethiekonderwijs binnen verschillende disciplines. Centrale vragen waren: In hoeverre wordt theorie gebruikt om ethiekonderwijs te doceren? Wat zijn de leerdoelen van het ethiekonderwijs? Wat willen we studenten meegeven? En wat is de rol van theorie hierin? Sprekers uit verschillende disciplines (gezondheidszorg, […]

Categorieën
2017 Activiteiten Eerdere edities Jaarsymposium Preadviezen Publicaties

Jaarsymposium 2017: Ethische aspecten bij One Health

Het NVBe jaarsymposium 2017 stond in het teken van “Gezondheid in meervoud: Over ethische aspecten bij One Health en de noodzaak tot samenwerking binnen de ethiek”, het preadvies dat werd geschreven door dr. Franck Meijboom en drs. Joachim Nieuwland.