Categorieën
2023 Activiteiten Onderwijsmiddag Samenvatting

Onderwijsmiddag 2023: Diversiteit en inclusie in ethiekonderwijs

Op vrijdagmiddag 27 januari 2023 vond de NVBe onderwijsmiddag met talkshow & workshop over diversiteit en inclusie in het onderwijs plaats. Op universiteiten, hogescholen en op onderzoeksinstituten, maar ook in bijvoorbeeld zorginstellingen, groeit de aandacht voor diversiteit en inclusie en dat is terecht. Er zijn nog veel stappen te gaan. Zo blijkt dat geneeskundestudenten met […]

Categorieën
2021 Activiteiten Onderwijsmiddag Samenvatting

Onderwijsmiddag 2021: De rol van kunst in ethiekonderwijs

Op 5 november j.l. vond in Utrecht weer de jaarlijkse NVBe-onderwijsmiddag plaats. De middag stond deze keer in het teken van de rol van kunst in ethiekonderwijs binnen verschillende disciplines. Op welke manier worden kunstuitingen gebruikt in ethiekonderwijs? Wat denkt men daarmee te bereiken? Wat willen we onze studenten of cursisten meegeven, en hoe kunnen […]

Categorieën
2019 Activiteiten Onderwijsmiddag Samenvatting

Onderwijsmiddag 2019: Wetenschappelijke integriteit

Op 12 november 2019 organiseerde de NVBe haar jaarlijkse onderwijsmiddag. Dit jaar was het thema: onderwijs over wetenschappelijke integriteit. Vier inspirerende sprekers lieten op een interactieve manier zien hoe zij hun onderwijs over wetenschappelijke integriteit vorm geven en vertelden waarom ze dat op die manier doen. Er kwamen verschillende werkvormen aan bod en er was […]

Categorieën
2017 Activiteiten Onderwijsmiddag Samenvatting

Onderwijsmiddag 2017: De rol van theorie in ethiekonderwijs

De onderwijsmiddag 2017 stond in het teken van de rol van ethische theorieën in ethiekonderwijs binnen verschillende disciplines. Centrale vragen waren: In hoeverre wordt theorie gebruikt om ethiekonderwijs te doceren? Wat zijn de leerdoelen van het ethiekonderwijs? Wat willen we studenten meegeven? En wat is de rol van theorie hierin? Sprekers uit verschillende disciplines (gezondheidszorg, […]

Categorieën
2016 Activiteiten Onderwijsmiddag Samenvatting

Onderwijsmiddag 2016: Levensbeschouwelijke en culturele diversiteit in ethiekonderwijs

Levensbeschouwelijke en culturele diversiteit in ethiekonderwijs aan Hogescholen en UMC’s. Nederland kent een pluriforme maatschappij. Van (zorg)professionals wordt verwacht dat zij aandacht hebben voor diversiteit en daar adequaat mee om weten te gaan. Toch is dit niet eenvoudig. Allerlei ethische dilemma’s dringen zich op. Bijvoorbeeld bij beslissingen rond het levenseinde, maar ook in de meer […]

Categorieën
2015 Activiteiten Onderwijsmiddag Samenvatting

Onderwijsmiddag 2015: Nieuwe vormen van ethiekonderwijs

Nieuwe vormen van ethiekonderwijs voor bèta’s en gamma’s. Maatschappelijk verantwoord innoveren is de nieuwe trend in Europa. Door het publiek actief te betrekken bij technisch-wetenschappelijke ontwikkelingen hoopt men een breed sociaal draagvlak voor innovaties te creëren. Van aankomende onderzoekers wordt daarom verwacht dat zij in staat zijn om in een open dialoog met gewone burgers […]

Categorieën
2014 Activiteiten Onderwijsmiddag Samenvatting

Onderwijsmiddag 2014: Didactische werkvormen in het ethiekonderwijs

Nieuwe didactische werkvormen in het ethiekonderwijs aan niet-filosofen. Nieuwe didactische inzichten leiden tot nieuwe werkvormen. Dat geldt uiteraard ook in het ethiekonderwijs. Om de nieuwigheid op waarde te schatten, moeten we ons – opnieuw – afvragen wat we willen dat studenten leren. Wat moeten niet-ethici van ethiek weten? Gaat het bijvoorbeeld om het stimuleren van […]