Onderzoek

This content has been archived. It may no longer be relevant

Vragen over onderzoek.

Dit betreft research ethics vraagstukken omtrent onderzoeksprotocollen naar de oorzaken (etiologie), behandeling en preventie van Covid-19. Deze protocollen worden veelal via spoedprocedures ingediend bij de Medisch-Ethische Toetsingscommissies (METCs). Ethische vragen gaan onder meer over andere vormen van toestemming (bijvoorbeeld voor gebruik van lichaamsmateriaal) en terugkoppeling van onderzoeksresultaten aan deelnemers.

Onderstaand dossier is uitgebreid met de achterliggende database van bijna 300 artikelen. Dat draagt er aan bij dat relevante literatuur zoveel mogelijk op één plek te vinden is. Relevante wetenschappelijke tijdschriften en publieke platforms zijn structureel geraadpleegd voor ethische artikelen over Covid-19 tussen maart 2020 tot en met juni 2020. De database is samengesteld door Carlijn Damsté en Annemieke Jalink (IQ healthcare, vakgroep Ethiek van de Gezondheidszorg, Radboudumc).

U kunt hier de achterliggende database vinden voor vragen over onderzoek.


Covid-19: speurtocht naar risicofactoren en medicijnen

https://www.medischcontact.nl/nieuws/laatste-nieuws/nieuwsartikel/covid-19-speurtocht-naar-risicofactoren-en-medicijnen.htm
Key words: onderzoeksethiek
Samenvatting: In no time is in Nederland onderzoek naar Covid-19 uit de grond gestampt. Wat wordt er onderzocht en hoe snel krijgen initiatiefnemers toestemming?

Ethics Committee Reviews of Applications for Research Studies at 1 Hospital in China During the 2019 Novel Coronavirus Epidemic
https://jamanetwork-com.proxy.library.uu.nl/journals/jama/fullarticle/2763595
Key words: onderzoeksethiek
Samenvatting: Een onderzoek naar hoe de ethische commissies in een ziekenhuis in China in Corona-tijden hun werk doen.

DRAAIBOEK PANDEMIE DEEL 1.4 – Nederlandse Vereniging voor Intensive Care (NVIC) https://nvic.nl/sites/nvic.nl/files/200404%20Draaiboek%20Pandemie%20deel%201%20versie1.4.pdf
Key words: onderzoeksethiek
Samenvatting: Pagina 15 in hoofdstuk 5 ‘Ethische principes’ gaat over onderzoek in tijden van een pandemie.