Overige interessante websites

This content has been archived. It may no longer be relevant

Nuffield Council COVID-19 ethics resources
The Nuffield Council is een onafhankelijk Brits instituut dat politiek en samenleving adviseert over ethische vragen in de biowetenschappen en de gezondheidszorg. De Council heeft een bronnenlijst gemaakt met focus op de ethische aspecten van de COVID-19 pandemie. Het betreft een verzameling van blogs, opiniestukken, tijdschriftartikelen, richtlijnen, multimedia en webinars.
https://www.nuffieldbioethics.org/publications/covid-19/covid-19-ethics-resources

The Berman Institute for Bioethics
The Berman Institute for Bioethics van Johns Hopkins University heeft een eigen COVID-19 pa-gina met eigen artikelen en webinars. Het Institute streeft ernaar dat de internationale public health reactie op COVID-19 zowel ethisch geïnformeerd als effectief is.
https://bioethics.jhu.edu/

American Journal of Bioethics / Bioethics.net
Bioethics.net en the American Journal of Bioethics hebben een bioethiek toolkit in elkaar gezet met blogs en verwijzingen naar informatie elders op het internet.
https://www.bioethics.net/2020/03/bioethics-toolkit-resources-for-covid-19/

Netwerk Ethiek Ondersteuning Nederland (NEON)
Vanwege de Coronacrisis wordt er momenteel een extra beroep gedaan op ethiekondersteuning in diverse zorg contexten en daarbuiten. Het Netwerk Ethiek Ondersteuning Nederland wil zowel mensen die ethiekondersteuning aanbieden als mensen die ethiekondersteuning zoeken met elkaar verbinden en verder helpen met de werkvormen voor ethiekondersteuning en met het omgaan met de ethische vragen die er spelen.
https://hetneon.nl/over/ethiekondersteuning-corona/

Centrum voor Ethiek en Gezondheid (CEG)
Het Centrum voor Ethiek en Gezondheid publiceerde in 20212 het Signalement “Rechtvaardige selectie bij een pandemie”. Deze is te vinden op hun website.
Tevens is er een opsomming te vinden van andere relevante documenten over ethiek en rechtvaardige besluitvormingsprocedures bij een pandemie.
https://www.ceg.nl/actueel/nieuws/2020/03/18/ethische-overwegingen-bij-een-pandemie

The Hastings Center
The Hastings Center heeft van haar medewerkers alle blogs, artikelen en frameworks over COVID-19 verzameld op een speciaal deel van hun website.
https://www.thehastingscenter.org/ethics-resources-on-the-coronavirus/

The Council of Europe (COE)

The Council of Europe heeft een speciale COVID-19 website gemaakt waarbij de nadruk ligt op mensenrechten en The Rule of Law. Op de website staat de statement van de Committee on Bioethics  van de COE over mensenrechtenoverwegingen tijdens de pandemie. Tevens zijn er links te vinden naar relevante documenten van de verschillende lidstaten, waaronder statements van nationale ethiekcommissies.

https://www.coe.int/en/web/bioethics/covid-19

German ethics working group
Duitstalige website van het Kompetenznetz Public Health COVID-19.
Het Kompetenznetz is een ad-hoc samenwerking van wetenschappelijke verenigingen binnen de publieke gezondheid die hun methodologische, epidemiologische, sociaalwetenschappelijke en medische vakkennis bundelen. Bij elkaar gaat het om meer dan 1000 wetenschappers uit Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland. Er zijn meerdere werkgroepen, waaronder een ethiekwerkgroep.
https://www.public-health-covid19.de/

Zorgethiek websites
Uit de hoek van de zorgethiek zijn ook meerdere websites opgezet met als thema COVID-19
Ethics of care: https://ethicsofcare.org/tag/series-corona-times/
Care ethics research consortium: https://care857567951.wordpress.com/