Jaarprijs 2018

This content has been archived. It may no longer be relevant

Essaywedstrijd voor leerlingen bovenbouw HAVO/VWO

Voltooid leven, de zelfrijdende auto, invriezen van je eicellen, politieke rechten voor dieren: zomaar wat onderwerpen die voorbijkomen in de krant. Wie had dat 40 jaar geleden kunnen denken? Ethiek gaat over nadenken over goed en kwaad, juist en verkeerd. Dat is van alle tijden. Maar de kwesties, de vragen, de problemen, de dilemma’s veranderen. Met de veranderingen in de zorg, de omgang met dieren, technologie, hoe we over onszelf als mens denken, veranderen ook de kwesties.

Wat zullen de kwesties zijn over, pakweg, 20 jaar of 40 jaar?

Ter gelegenheid van haar vijfentwintigjarige bestaan organiseerde de NVBe een essaywedstrijd voor leerlingen van de bovenbouw van HAVO en VWO (klas 4 en hoger).

“Hoe ziet de samenleving er in de toekomst uit? Welke bio-ethische kwestie zullen we mee geconfronteerd worden – kwesties van goed en kwaad betreffende het leven, de zorg, dieren, technologie? Hoe hiermee om te gaan? Denk out-of-the-box, laat je fantasie de vrije loop, vertel ons wat wij, ‘volwassenen’, niet kúnnen of misschien zelfs willen weten! Werk het zo uit, dat wij het ook goed kunnen snappen.”

De NVBe Jaarprijs werd uitgereikt aan de schrijvers van de drie beste essays in deze essaywedstrijd. De drie winnaars ontvingen €50,- en de winnende essays zijn gepubliceerd in een bundel, en zijn gepresenteerd op het Jubileumsymposium op donderdag 19 april 2018.

Essays mochten uit maximaal 1500 woorden bestaan, en maakten meer kans in de prijzen te vallen als deze:

  • een nog ongedachte kwestie op een prikkelende wijze naar voren brachten (originaliteit)
  • die kwestie goed uitdiepten en meerdere aspecten lieten zien (diepgang)
  • beargumenteerden waarom dit een morele kwestie is en niet alleen een kwestie van smaak, financiën of techniek, zonder per se een oordeel of een standpunt weer te geven (ethiek)
  • goed leesbaar waren (leesbaarheid)

De essays werden beoordeeld door een jury bestaande uit Marijn Sikken, schrijfster (marijnsikken.nl), Guus Timmerman, secretaris NVBe, en Alderik Visser, leerplanontwikkelaar geschiedenis en burgerschap bij SLO en lid Vereniging Filosofiedocenten in het Voortgezet Onderwijs (VFVO: www.vfvo.nl) (www.alderik.nl).