Jaarsymposium

De NVBe organiseert elk jaar een symposium over maatschappelijk actuele en wetenschappelijk uitdagende onderwerpen op het terrein van de humane en dierlijke bio-ethiek of de milieu-ethiek.

Het Preadvies, dat tevens jaarlijks gepubliceerd wordt en op uitnodiging van de NVBe door één of meerdere wetenschappers wordt geschreven, vormt de basis voor de discussie tijdens (het wetenschappelijke gedeelte van) het NVBe jaarsymposium.

De vereniging streeft naar onderwerpen die relevantie hebben op de bovengenoemde deelterreinen. Deze studies worden ‘preadviezen’ genoemd omdat zij ook bedoeld zijn als katalysator van verdergaande gedachtewisseling in wetenschap en maatschappij.

De preadviezen hebben niet de status van een officieel advies van de NVBe, omdat de vereniging als zodanig geen standpunten inneemt bij morele kwesties. Dat neemt niet weg dat de NVBe zich tot doel stelt aan publieke en politieke discussies bij te dragen over morele vraagstukken. Het preadvies is hiervoor het middel bij uitstek.

Wij tellen alvast af tot het volgende jaarsymposium!
U toch ook?

Op naar een volledig digitaal NVBe-archief in 2023!

We willen graag al het mooie werk van de NVBe uit de afgelopen 30 jaar beschikbaar maken. Veel is al digitaal beschikbaar, maar nog niet alles. Helpt u mee om het volledige NVBe archief in 2023 digitaal beschikbaar te maken? Wie weet bevat uw persoonlijke archief net de bouwsteentjes die het voor iedereen mogelijk maken om in het volledige NVBe archief te duiken.

Een overzicht van wat we nog zoeken vindt u hier. Heeft u een bouwsteentje gevonden? Laat het ons weten!