Jubileumbundel

Ter gelegenheid van haar 15-jarig jubileum publiceerde de NVBe Ethiek in Discussie. Deze bundel is in de boekhandel verkrijgbaar.

In vrijwel elk decennium wordt wel de vraag gesteld naar het bestaansrecht van ethici en wordt hun expertise ook door ethici zelf ter discussie gesteld. Sommigen twijfelen openlijk aan het nut van ethici en hun ethische expertise, omdat hun inbreng niet meer gewicht in de schaal legt dan wat een gemiddelde burger naar voren zou brengen. Ethische inbreng is echter wettelijk geregeld bij dierproeven, bij medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen en bij toetsing van euthanasie en hulp bij zelfdoding, en niet zonder reden! Ethici komt men tegen in adviesraden van de overheid, in (toetsings-) commissies en in het onderwijs. Maar wat doet een ethicus precies en wat is de eigen inbreng – expertise – die van een ethicus verwacht mag worden?

In deze bundel ligt de focus op de vraag wat de expertise van de ethicus inhoudt. Deze vraag is voorgelegd aan toegepaste ethici in Nederland. Dat levert een interessant kijkje op in de keuken, waarbij ethici zichzelf, hun expertise en de verwachtingen van anderen daaromtrent, kritisch tegen het licht houden. Het resultaat is een interessante collage van de huidige inbreng van ethici in het publieke debat, en zet aan tot reflectie voor wie als beleidsmaker of als lid van een toetsingscommissie in het onderwijs of een zorginstelling met ethici samenwerkt.

Ethiek in Discussie. Praktijkvoorbeelden van ethische expertise. 2010. Mariëtte van den Hoven, Lieke van der Scheer, Dick Willems (red.)

Voorwoord

Deel I Ethische expertise

1 Van moraalridder tot ethisch analist
Mariëtte van den Hoven, Lieke van der Scheer en Dick Willems

2 No one is an ethical expert: long live ethical expertise
Julian Baggini

3 Ethiek is een vak apart
Mariëtte van den Hoven en Nynke van der Veldt

4 Over sportethiek en pneumatologie
Mariëtte van den Hoven

5 De ethisch expert in een democratische context
Jan Vorstenbosch

6 Ethische en klinische experts
Dick Willems

Deel II Ethici in advisering

7 Ethische expertise in beleidsadvisering
Govert den Hartogh

8 Wie bruggen slaat …
Mariëtte van den Hoven

9 Ethicus in het krachtenveld van politiek en beleid: never a dull moment
Alies Struijs

10 Verhelderen is het sleutelwoord
Dick Willem

11 Ziek gemaakt met bloedarmoede
Frans Stafleu

12 Mosterd na de maaltijd. Ethisch advies over genoctrooien
Henk van den Belt

Deel III Ethici in toetsing

13 De ethicus, goeroe, ambachtsvrouw of ‘philosophe manque’
Inez de Beaufort

14 Ethici in toetsingspraktijken: over een onbenut kapitaal
Sara van Epenhuysen

15 De ethicus in commissie
Katinka Waelbers en Tsjalling Swierstra

Deel IV Ethici in onderwijs

16 Ambachtelijke ethiek
Medard Hilhorst

17 Mores leren …?!
Mariëtte van den Hoven

18 Beginnen aan de basis
Marianne Waling-Huijsen, Sylvia Schuurmans, Daniëlle van der Eerden-Vollebregt en Dorine Bauduin

19 Ethicus gevraagd!
Ineke Bolt

20 Paradigma’s voor het ethiekonderwijs in de artsenopleiding
Rob Houtepen