Lidmaatschap

De vereniging kent zowel institutionele leden (waaronder ziekenhuizen, onderzoeksinstellingen enz.) als individuele leden (afkomstig uit uiteenlopende wetenschappelijke en onderzoeksdisciplines, alsmede praktijk- en beleidsorganisaties).

Voor meer informatie over (enkele van) onze institutionele leden, zie onderaan deze pagina.

Wat zijn de voordelen van lidmaatschap van de NVBe?
1. Deelname aan nationaal interdisciplinair bio-ethisch netwerk.
2. Driemaandelijks gratis het Podium toegestuurd.
3. Uitnodiging en gratis toegang tot het NVBe-jaarsymposium.
4. Uitnodiging en gratis toegang tot de NVBe-onderwijsmiddag
5. Gratis ontvangst jaarlijks gepubliceerde pre-advies.

Contributie
Reguliere individuele leden kunnen kiezen uit drie verschillende opties:

  • NVBe-lidmaatschap plus digitaal Podium (per e-mail): €50,00 per jaar
  • NVBe-lidmaatschap plus gedrukt Podium (per post): €65,00 per jaar
  • NVBe-lidmaatschap plus digitaal én gedrukt Podium: €70,00 per jaar

Promovendi en studenten betalen €30,00.
Voor instituten kost het lidmaatschap jaarlijks €275,00.

U betaalt altijd de contributie voor het hele jaar. Uw lidmaatschap wordt stilzwijgend verlengd tenzij u vóór 1 december opzegt. Opzeggen in december betekent dat u ook voor het komend kalenderjaar nog contributie verschuldigd bent.

Aanmelden
Behoort u of uw instituut tot de doelgroep van de vereniging en onderschrijft u haar doelstelling, dan bent u van harte welkom als lid van de NVBe.

U kunt daartoe het Aanmeldformulier in PDF downloaden, invullen en opsturen naar de ledenadministratie:

Bij aanmelding als nieuw lid ontvangt u (zo lang de voorraad strekt) als welkomstgeschenk de jubileumbundel Ethiek in discussie (Van Gorcum 2011). Als u zich voor het lopend kalenderjaar aanmeldt, krijgt u alle reeds verschenen publicaties van dat jaar alsnog toegestuurd.

Opzeggen

Tenzij u opzegt vóór 1 december wordt het lidmaatschap stilzwijgend verlengd. Opzeggen dient te gebeuren d.m.v. een e-mailbericht naar de ledenadministratie. Wie in december opzegt, blijft ook voor het komend kalenderjaar contributie verschuldigd.

Institutionele leden van de NVBe (o.a.) (alfabetisch)

Catharina Ziekenhuis Eindhoven

‘Het Catharina Ziekenhuis Eindhoven is een topklinisch opleidingsziekenhuis dat landelijk bekend staat om hooggespecialiseerde zorg bij kanker en hartziekten. Regionaal heeft het ziekenhuis een leidende positie in de behandeling van overgewicht en nierfalen. De vakgroep Ethiek & Zin draagt met haar expertise bij aan de zorg voor patiënten en naasten en biedt ondersteuning aan medewerkers.’

Centrum voor Ethiek en Gezondheid

‘Het Centrum voor Ethiek en Gezondheid (CEG) signaleert en informeert over nieuwe ontwikkelingen op het gebied van ethiek, gezondheid en beleid. Het CEG rapporteert aan de minister van VWS. Op ceg.nl kunnen professionals, beleidsmakers en andere belangstellenden informatie vinden over specifieke, medisch-ethische onderwerpen, wetgeving en dergelijke.’

Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis (ETZ)

Het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis (ETZ) is een (boven)regionaal, topklinisch opleidingsziekenhuis in de regio Midden-Brabant dat landelijk bekend staat om hun expertise op het gebied van zware Traumatologie en Neurochirurgie en bovenregionaal op het gebied van Cardiologie, Orthopedie en Interventieradiologie. Ook hebben zij bijzondere aandacht voor de ouder wordende mens.’

Ethiek Instituut (Universiteit Utrecht)

‘Binnen de Universiteit Utrecht speelt het Ethiek Instituut een centrale rol in onderzoek en onderwijs op het gebied van ethiek. Het instituut richt zich op de bestudering van praktische morele vraagstukken in hun wetenschappelijke, sociale en politieke context, en wil studenten, docenten en onderzoekers leren reflecteren op de morele facetten van hun vakgebied. Ons onderwijs en onderzoek richt zich op theoretische analyse van praktische problemen, waarbij onze doelstelling is om fundamentele filosofische reflectie te verbinden met toegepast ethisch onderzoek. Het instituut valt onder de afdeling Filosofie van het departement Filosofie en Religiewetenschap.’

Kennemerhart

‘Kennemerhart biedt vanuit tien woonzorgcentra en verpleeghuizen, diverse behandelcentra en meerdere dag- en ontmoetingscentra diensten op het gebied van wonen, (thuis)zorg en welzijn aan mensen die ouder worden of ouder zijn. Met 2000 gemotiveerde en geïnspireerde medewerkers en 750 vrijwilligers bieden wij een breed scala aan zorg- en dienstverlening aan ruim 2500 ouderen in Kennemerland. Wij gaan voor de beste zorg voor onze cliënten vanuit onze kernwaarden ‘persoonlijk en op maat’, ‘met aandacht en in samenspraak’ en ‘sociaal betrokken’.’

Rathenau Instituut

‘Het Rathenau Instituut houdt zich al ruim 30 jaar bezig met onderzoek en debat over de impact van wetenschap, innovatie en technologie op de samenleving.’ Website: www.rathenau.nl.

Van Hall Larenstein

‘Van Hall Larenstein is de meest duurzame hogeschool van Nederland. We leiden hoogwaardige, ambitieuze en innovatieve professionals op die bijdragen aan een duurzamere wereld. Van Hall Larenstein biedt verschillende opleidingen op twee locaties in Nederland. Studeer in Leeuwarden of Velp binnen thema’s als voeding, dier, milieu, water, groene leefomgeving en internationale handel.’ Meer weten? Kijk op www.hvhl.nl

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.