Categorieën
2023 Uitnodiging Vrienden van de NVBe

Uitnodiging: Conferentie ‘Artsen met karakter. Professionele identiteit en deugdethiek in onderwijs.’

Jonge artsen krijgen het nodige voor de kiezen in hun werk in de gezondheidszorg. Voor startende professionals in andere domeinen is dat vaak niet anders. Om dan je werk ethisch verantwoord te kunnen doen en er zelf ook ‘een beetje mens bij te blijven’ is het van belang tijdens je opleiding een robuuste persoonlijke en […]

Categorieën
2023 Uitnodiging Vrienden van de NVBe

Uitnodiging: Symposium Publieke Gezondheidszorg

Het Centrum voor Ethiek en Gezondheid (CEG), de redactie van het Tijdschrift voor Gezondheidszorg en Ethiek (TGE), de Universiteit Leiden en de medische afdeling van het Thijmgenootschap nodigen u van harte uit voor ons symposium over actuele ontwikkelingen en nieuw onderzoek op het gebied van de medische ethiek. Dit jaar leggen we het focus op […]

Categorieën
2023 Bijdragen Oproep Podium voor Bioethiek

Oproep voor Podium voor Bio-ethiek jubileumnummer: De ethiek van veerkracht

We vieren dit jaar vier jubileums: die van de Nederlandse Vereniging voor Bio-ethiek, het Centrum voor Ethiek en Gezondheid, het Netwerk Ethiekondersteuning Nederland en de postacademische beroepsopleiding Ethiek in de Zorgsector. Op vrijdag 1 december 2023 organiseren we samen de Nacht van de Veerkracht, een feestelijke bijeenkomst waarin de ethiek wordt gevierd. In workshops, lezingen, debatten […]

Categorieën
2023 Oproep

Meld je aan voor de CEG ideeënwedstrijd!

Ben jij een student of jonge professional, of iemand anders met een passie voor ethiek en gezondheid, die een prachtig verhaal (onderzoek, idee, hartenkreet, pleidooi, …) heeft dat inspireert en impact zal hebben? Dan is dit een uitgelezen kans voor jou om jouw verhaal te delen met een breder publiek! Ter gelegenheid van zijn 20-jarig […]

Categorieën
2023 Oproep Podium voor Bioethiek

Het Podium voor Bio-ethiek zoekt nieuwe redacteuren

Het Podium is er voor alle leden van de Nederlandse Vereniging voor Bio-ethiek en voor iedereen die zich op de een of andere manier betrokken voelt bij de levenswetenschappen in brede zin en de ethische reflectie daarop. Het verschijnt vier keer per jaar. Elk nummer is gewijd aan  een specifiek thema, waarvoor oproepen worden geplaatst. […]

Categorieën
2023 Bijdragen Oproep Podium voor Bioethiek Publicaties

Oproep voor Podium voor Bio-ethiek (winter 2023): Ethiek van de commons

Wereldwijd hebben we te maken met grote uitdagingen zoals bijv. opwarming van het klimaat, grondwaterdaling, vervuiling, verlies aan biodiversiteit en antibioticaresistentie. Bij deze problemen is het concept van de commons, dat naar voor iedereen toegankelijke natuurlijke en culturele hulpbronnen verwijst, bruikbaar om onze gezamenlijke rol en verantwoordelijkheid te duiden. Lastig daarbij is het ‘collectieve actieprobleem’: […]

Categorieën
2023 ALV

Nieuwe tarieven, sterker bestuur

Op 16 juni jl. heeft de Algemene ledenvergadering 3 besluiten genomen die de NVBe versterken. Zij stemde unaniem in met nieuwe contributietarieven, met een aangepaste begroting en met de benoeming van Marcel Verweij, hoogleraar Wijsgerige ethiek aan de UU, als nieuw algemeen bestuurslid. Het bestuur heet Marcel van harte welkom en kijkt uit naar een […]

Categorieën
2023 Oproep

Op naar een volledig digitaal NVBe archief!

De NVBe bestaat in 2023 maar liefst 30 jaar! Dat vieren we op vrijdag 1 december a.s. tijdens De Nacht van de Veerkracht. Via de nieuwe website willen we daarom graag nog dit jaar al het mooie werk van de NVBe uit de afgelopen 30 jaar beschikbaar maken. Veel is al digitaal beschikbaar, maar nog […]

Categorieën
2023 Podium voor Bioethiek Publicaties

Podiumnummer ‘Dwang in de Zorg’ nu te lezen!

Het nieuwe NVBe Podiumnummer over Dwang in de Zorg is zojuist verschenen! Dwang wordt sinds jaar en dag toegepast in de zorg, maar er is ook steeds meer aandacht voor alternatieven. Is dwang soms echt nodig om een patiënt de beste zorg te bieden, of is het in de loop van de jaren onderdeel geworden […]

Categorieën
2023 Activiteiten Jaarsymposium Oproep Save the date

SAVE THE DATE – De Nacht van de Veerkracht 

Het is tijd voor feest. Het Centrum voor Ethiek en Gezondheid, de Nederlandse Vereniging voor Bio-ethiek en het Netwerk Ethiekondersteuning Nederland hebben alle drie een jubileum te vieren dit jaar. Daarom organiseren zij samen op vrijdag 1 december 2023 de Nacht van de Veerkracht: een feestelijke bijeenkomst waarin de ethiek wordt gevierd. In workshops, lezingen, […]