Categorieën
2021 Activiteiten Jaarprijs

Govert den Hartogh wint de NVBe-Jaarprijs 2021

Op 11 juni j.l. werd de NVBe-Jaarprijs 2021 uitgereikt. Een onafhankelijke jury koos uit alle inzendingen de 3 beste ethiekpublicaties over onze omgang met de coronapandemie. De eerste prijs ging naar Govert den Hartogh, met “Levens wegen: commentaar op twee draaiboeken” (in: Ethiek in tijden van corona, CEG, december 2020) De tweede prijs was voor […]

Categorieën
2021 Jaarprijs Uitreiking

Jaarprijs 2021: Over onze omgang met de coronapandemie

Govert den Hartogh wint de NVBe-Jaarprijs 2021 Op 11 juni j.l. werd de NVBe-Jaarprijs 2021 uitgereikt. Een onafhankelijke jury koos uit alle inzendingen de 3 beste ethiekpublicaties over onze omgang met de coronapandemie. De eerste prijs ging naar Govert den Hartogh, met “Levens wegen: commentaar op twee draaiboeken” (in: Ethiek in tijden van corona, CEG, december 2020). De tweede […]

Categorieën
2021 Activiteiten Eerdere edities Jaarsymposium Preadviezen Publicaties

Jaarsymposium 2021: Het gebruik van kunstmatige intelligentie voor morele oordeelsvorming

Voor het jaarsymposium 2021 van 11 juni j.l. schreef Katleen Gabriels het Preadvies “Siri, wat adviseer jij? Over het gebruik van kunstmatige intelligentie voor morele oordeelsvorming”.

Categorieën
2020 Activiteiten Eerdere edities Jaarsymposium

Jaarsymposium 2020: Verschuivende rollen in de ethiekondersteuning

Op 26 oktober 2020 hield de NVBe haar jaarsymposium “Verschuivende rollen in de ethiekondersteuning” (online). Met 68 deelnemers werd het symposium zeer goed bezocht.

Categorieën
2019 Activiteiten Onderwijsmiddag Samenvatting

Onderwijsmiddag 2019: Wetenschappelijke integriteit

Op 12 november 2019 organiseerde de NVBe haar jaarlijkse onderwijsmiddag. Dit jaar was het thema: onderwijs over wetenschappelijke integriteit. Vier inspirerende sprekers lieten op een interactieve manier zien hoe zij hun onderwijs over wetenschappelijke integriteit vorm geven en vertelden waarom ze dat op die manier doen. Er kwamen verschillende werkvormen aan bod en er was […]

Categorieën
2019 Activiteiten Eerdere edities Jaarsymposium Preadviezen Publicaties

Jaarsymposium 2019: Natuur binnen of buiten het hek

Over de spanning tussen natuurbeheer en veeteelt en de grens tussen natuur- en cultuurland.

Categorieën
2018 Jaarprijs Uitreiking

Jaarprijs 2018: Essaywedstrijd voor bovenbouw leerlingen

Wat zullen de ethische kwesties zijn over, pakweg, 20 jaar of 40 jaar? Voltooid leven, de zelfrijdende auto, invriezen van je eicellen, politieke rechten voor dieren: zomaar wat onderwerpen die voorbijkomen in de krant. Wie had dat 40 jaar geleden kunnen denken? Ethiek gaat over nadenken over goed en kwaad, juist en verkeerd. Dat is […]

Categorieën
2018 Activiteiten Eerdere edities Jaarprijs Jaarsymposium Preadviezen Publicaties

Jaarsymposium 2018: Ethiek en praktijk anno 2018

De NVBe vierde haar 25-jarig bestaan! Daarom organiseerde de Vereniging een prachtig jubileum-symposium over ‘Ethiek en praktijk anno 2018’ op een mooie locatie: de Tolhuistuin te Amsterdam.

Categorieën
2017 Activiteiten Onderwijsmiddag Samenvatting

Onderwijsmiddag 2017: De rol van theorie in ethiekonderwijs

De onderwijsmiddag 2017 stond in het teken van de rol van ethische theorieën in ethiekonderwijs binnen verschillende disciplines. Centrale vragen waren: In hoeverre wordt theorie gebruikt om ethiekonderwijs te doceren? Wat zijn de leerdoelen van het ethiekonderwijs? Wat willen we studenten meegeven? En wat is de rol van theorie hierin? Sprekers uit verschillende disciplines (gezondheidszorg, […]

Categorieën
2017 Activiteiten Eerdere edities Jaarsymposium Preadviezen Publicaties

Jaarsymposium 2017: Ethische aspecten bij One Health

Het NVBe jaarsymposium 2017 stond in het teken van “Gezondheid in meervoud: Over ethische aspecten bij One Health en de noodzaak tot samenwerking binnen de ethiek”, het preadvies dat werd geschreven door dr. Franck Meijboom en drs. Joachim Nieuwland.