Categorieën
2016 Activiteiten Onderwijsmiddag Samenvatting

Onderwijsmiddag 2016: Levensbeschouwelijke en culturele diversiteit in ethiekonderwijs

Levensbeschouwelijke en culturele diversiteit in ethiekonderwijs aan Hogescholen en UMC’s. Nederland kent een pluriforme maatschappij. Van (zorg)professionals wordt verwacht dat zij aandacht hebben voor diversiteit en daar adequaat mee om weten te gaan. Toch is dit niet eenvoudig. Allerlei ethische dilemma’s dringen zich op. Bijvoorbeeld bij beslissingen rond het levenseinde, maar ook in de meer […]

Categorieën
2016 Activiteiten Eerdere edities Jaarsymposium Preadviezen Publicaties

Jaarsymposium 2016: Plicht tot mantelzorg?

Ten behoeve van dit jaarsymposium schreven dr. Pieter Dronkers en prof. dr. Frans Vosman (beiden Universiteit voor Humanistiek) het NVBe preadvies “Mantelzorg en burgerplicht – Waarom een zorgzame samenleving om een zorgzame overheid vraagt”.

Categorieën
2015 Activiteiten Onderwijsmiddag Samenvatting

Onderwijsmiddag 2015: Nieuwe vormen van ethiekonderwijs

Nieuwe vormen van ethiekonderwijs voor bèta’s en gamma’s. Maatschappelijk verantwoord innoveren is de nieuwe trend in Europa. Door het publiek actief te betrekken bij technisch-wetenschappelijke ontwikkelingen hoopt men een breed sociaal draagvlak voor innovaties te creëren. Van aankomende onderzoekers wordt daarom verwacht dat zij in staat zijn om in een open dialoog met gewone burgers […]

Categorieën
2015 Jaarprijs Uitreiking

Jaarprijs 2015: Het boek van Pascal Borry en Gert Matthijs

In 2015 ging de Jaarprijs naar Pascal Borry en Gert Matthijs, voor hun boek ‘Iedereen GENIAAL – Humane genetica in woorden en cartoons’ In dit bericht leest u het integrale juryrapport, uitgesproken bij de uitreiking tijdens de NVBe Jaarvergadering 2015. “Namens de jury van de NVBe jaarprijs 2015 – Ghislaine van Thiel (Utrecht UMC), Gert […]

Categorieën
2015 Activiteiten Eerdere edities Jaarsymposium Preadviezen Publicaties

Jaarsymposium 2015: Van bio-ethiek naar bio-politiek

Dr. Dirk Stemerding schreef het preadvies “Van bio-ethiek naar bio-politiek: De bio-ethische agenda en uitdagingen van nieuwe technologie” ten behoeve van dit jaarsymposium.

Categorieën
2014 Activiteiten Onderwijsmiddag Samenvatting

Onderwijsmiddag 2014: Didactische werkvormen in het ethiekonderwijs

Nieuwe didactische werkvormen in het ethiekonderwijs aan niet-filosofen. Nieuwe didactische inzichten leiden tot nieuwe werkvormen. Dat geldt uiteraard ook in het ethiekonderwijs. Om de nieuwigheid op waarde te schatten, moeten we ons – opnieuw – afvragen wat we willen dat studenten leren. Wat moeten niet-ethici van ethiek weten? Gaat het bijvoorbeeld om het stimuleren van […]