Onderwijsmiddag 2013

This content has been archived. It may no longer be relevant

Academische vorming en ethiekonderwijs

Met:

Arko Oderwald: Geneeskunde en Literatuur

Menno de Bree: Reflectie, wat waarom en hoe?

Rob Houtepen: Discussie-gestuurd onderwijs en het concept ‘habitus’.