Onderwijsmiddag 2016

This content has been archived. It may no longer be relevant

Levensbeschouwelijke en culturele diversiteit in ethiekonderwijs aan Hogescholen en UMC’s

Nederland kent een pluriforme maatschappij. Van (zorg)professionals wordt verwacht dat zij aandacht hebben voor diversiteit en daar adequaat mee om weten te gaan. Toch is dit niet eenvoudig. Allerlei ethische dilemma’s dringen zich op. Bijvoorbeeld bij beslissingen rond het levenseinde, maar ook in de meer dagelijkse praktijk kan het werken met mensen met andere gebruiken, waarden en overtuigingen professionals voor vragen of problemen stellen. Op welke manier kunnen we onze studenten, de toekomstige professionals, het beste voorbereiden op het omgaan met levensbeschouwelijke en culturele diversiteit? Welke ethische vragen en dilemma’s komen zij zoal tegen en hoe kunnen we daar aandacht aan geven in ethiekonderwijs, zonder dat de nadruk op verschillen tussen mensen leidt tot generalisering en wellicht zelfs stigmatisering?

Een viertal sprekers nam de aanwezigen mee in het onderwerp levensbeschouwelijke en culturele diversiteit in ethiekonderwijs aan hogescholen en UMC’s. Door middel van aansprekende voorbeelden lieten zij zien hoe studenten op hogescholen en UMC’s worden voorbereid op hun toekomstige rol en in het leren omgaan met de bijbehorende ethische dilemma’s.

Sprekers:

Suzanne van de Vathorst (Docent en Onderzoeker Medische Ethiek, ErasmusMC en AMC)

Maaike Muntinga (Docent en Onderzoeker Diversiteit in Gezondheidszorg, VU medisch centrum)

Roukayya Oueslati (Docent en Onderzoeker Islam en Medische Ethiek, Universiteit Leiden)

Ad Beckeringh (Docent Ethiek HBO-V, Hogeschool Rotterdam)

Datum: 11 oktober 2016

Locatie: Sweelinckzaal, Universiteit Utrecht