Onderwijsmiddag 2021

This content has been archived. It may no longer be relevant

De rol van kunst in ethiekonderwijs

Op 5 november j.l. vond in Utrecht weer de jaarlijkse NVBe-onderwijsmiddag plaats. De middag stond deze keer in het teken van de rol van kunst in ethiekonderwijs binnen verschillende disciplines. Op welke manier worden kunstuitingen gebruikt in ethiekonderwijs? Wat denkt men daarmee te bereiken? Wat willen we onze studenten of cursisten meegeven, en hoe kunnen we dat doen?

De middag werd georganiseerd door bestuursleden Dide de Jongh, Lieke van der Scheer en Maaike Haan. Er waren 34 deelnemers, inclusief sprekers en bestuursleden. Het doel was om geïnspireerd naar huis te gaan, voorzien van praktische ideeën voor het eigen onderwijs.

Afgaande op de positieve reacties uit de zaal werden deze doelen ruimschoots behaald. Als eerste nam Megan Milota (UU) de aanwezigen mee in haar ervaringen met “narrative medicine” in het medisch onderwijs, waarbij studenten leren denken met en over verhalen. Daarna kraakte Rob Houtepen (UM), in zijn verhaal waarin hermeneutiek centraal stond, onder meer enkele kritische noten over kunst en ethiek in het medisch onderwijs, wat aanleiding gaf tot een boeiende discussie met de zaal. Vervolgens ging bestuurslid Maaike Haan (Radboudumc) aan de hand van afbeeldingen uit de graphic novel Naasten met de deelnemers in gesprek over haar onderzoek naar mantelzorg. De geanimeerde bijeenkomst werd afgesloten met een wederom interactieve bijdrage van Jossette Jacobs (WUR) die de deelnemers liet kennismaken met Visual Thinking Strategies.

Hieronder vindt u een korte beschrijving van de bijdragen en kunt u doorklikken naar de dia’s van de presentaties:

  • Megan Milota (UU) nam de aanwezigen mee in haar ervaringen met “narrative medicine” in het medisch onderwijs, waarbij studenten leren denken met en over verhalen.
  • Rob Houtepen (UM) focuste op hermeneutiek en kraakte enkele kritische noten over kunst en ethiek in het medisch onderwijs, wat aanleiding gaf tot een boeiende discussie met de zaal.
  • Maaike Haan (Radboudumc) ging aan de hand van afbeeldingen uit de graphic novel “Naasten” met de deelnemers in gesprek over haar onderzoek naar mantelzorg.
  • Jossette Jacobs (WUR) liet de deelnemers aan de hand van uiteenlopende afbeeldingen kennismaken met Visual Thinking Strategies (VTS), een leermethode die als doel heeft om vaardigheden als waarnemen, kritisch denken en (visuele) geletterdheid te verbeteren.