Overzicht

Op naar een volledig digitaal NVBe archief!

Via de nieuwe website willen we graag nog dit jaar al het mooie werk van de NVBe uit de afgelopen 30 jaar beschikbaar maken. Veel is al digitaal beschikbaar, maar nog niet alles. Helpt u mee om het volledige NVBe archief digitaal beschikbaar te maken?

Wie weet bevat uw persoonlijke archief net de bouwsteentjes die het voor iedereen mogelijk maken om in het volledige NVBe archief te duiken. Hieronder vindt u een overzicht van wat we nog zoeken. Heeft u een bouwsteentje gevonden? Laat het ons weten! Aanvullingen zullen direct op de website worden gezet, zodat dubbelwerk zoveel mogelijk wordt voorkomen.

Publicaties

Podium voor Bio-ethiek

Sinds 2012 heet ons tijdschrift Podium voor Bio-ethiek. Deze serie is compleet en vrij toegankelijk op deze pagina.

NVBe-Nieuwsbrief

Tot eind 2011 heette ons tijdschrift de NVBe Nieuwsbrief. We zoeken nog naar fysieke en/of digitale versies van de volgende nummers:

Ontbrekende NVBe-Nieuwsbrieven
 • 2010. NVBe Nieuwsbrief 17(3)
 • 2009. NVBe Nieuwsbrief 16(4)
 • 2005. Wildheid. NVBe Nieuwsbrief 12(4)
 • 1998. Donatie en transplantatie van menselijke en dierlijke organen. NVBe Nieuwsbrief 5(3)
 • 1995. NVBe Nieuwsbrief 2(2)
 • 1995. NVBe Nieuwsbrief 2(1)
 • 1994. NVBe Nieuwsbrief 1(2)
 • 1994. NVBe Nieuwsbrief 1(1)
Preadviezen

Ieder jaar nodigt de vereniging één of meerdere wetenschappers uit om een preadvies te schrijven over een maatschappelijk actueel en wetenschappelijk uitdagend onderwerp op het terrein van de de humane en dierlijke bio-ethiek of de milieu-ethiek. De vereniging streeft naar onderwerpen die relevantie hebben op al deze deelterreinen.

Op dit moment zoeken we nog fysieke en/of digitale versies van de volgende preadviezen:

Ontbrekende Preadviezen
 • Willems, D. (2003) Een passend einde. (ISBN 978-90-901728-1-1)
 • Korthals, M. (2001) Tussen voeding en gezondheid: Filosofische reflecties over Functional Foods. (ISBN 978-90-802594-7-8)
 • von Schomberg, R. (1998) Omstreden biotechnologische innovatie: Van publiek domein naar langetermijnbeleid. (ISBN 978-90-802594-4-7)
 • Trappenburg, M.J. (1997) De dokter en de illegaal: Een verhandeling over de Koppelingswet en over sociale rechtvaardigheid in internationaal perspectief. (ISBN 978-90-802594-3-0)
 • Reinders, J.S. (1996) Moeten wij gehandicapt leven voorkomen? Ethische implicaties van beslissingen over kinderen met een aangeboren of erfelijke aandoening. (ISBN 978-90-802594-2-3)
 • Zwart, H. (1995) De natuur als argument in de ethiek. (ISBN 978-90-802594-1-6)

Activiteiten

Jaarsymposium

De NVBe organiseert elk jaar een symposium over maatschappelijk actuele en wetenschappelijk uitdagende onderwerpen op het terrein van de humane en dierlijke bio-ethiek of de milieu-ethiek. We zoeken nog informatie over het programma en de sprekers voor het jaarsymposium van 2014 en verder terug in de tijd.

Onderwijsmiddag

De NVBe organiseert elk jaar een onderwijsmiddag ter inspiratie van docenten van (bio-)ethiek onderwijs aan niet-filosofen. We zoeken nog informatie over het programma en de sprekers van de onderwijsmiddagen van 2013 en verder terug in de tijd.

NVBe-Jaarprijs

De NVBe Jaarprijs wordt eens in de drie jaar toegekend aan een bijzondere bijdrage aan de bio-ethiek in Nederland. We zoeken nog informatie over de jaarprijs van de onderwerpen en de winnaars van de NVBe- Jaarprijs van vóór 2015.