Podium voor Bio-ethiek

Het Podium voor Bio-ethiek publiceert bondige, voor een breed publiek toegankelijke, interdisciplinaire bijdragen over bio-ethische kwesties.

Het Podium verschijnt viermaal per jaar en wordt toegezonden aan NVBe leden in gedrukte en/of digitale vorm. Nieuwe podiumnummers komen op de website beschikbaar zes maanden na de officiële publicatiedatum.

Wilt u reageren? Schrijf een brief!

Wilt u reageren op één van de bijdragen in een Podiumnummer, of heeft u iets toe te voegen aan andere onderwerpen die in recente podiumnummers zijn besproken? Dat kan door uw reactie van maximaal 300 woorden te mailen naar podium@nvbe.nl.

Gelieve duidelijk in het onderwerp te vermelden ‘Brief Podium’. Als uw boodschap een inhoudelijke bijdrage levert aan de discussie en tijdig bij ons binnen is, plaatsen we deze in het eerstvolgende nummer.

… of stuur een bijdrage!

Bijdragen in overeenstemming met het colofon van het Podium voor Bio-ethiek zijn van harte welkom. Voor suggesties, vragen en bijdragen kunt u zich wenden tot de redactie via het mailadres podium@nvbe.nl.

Artikelen bij voorkeur maximaal 1500 woorden, boekbesprekingen en verslagen van congressen, conferenties, et cetera, maximaal 500 woorden. Bij voorkeur geen voetnoten en geen uitgebreide literatuurlijst. Bijdragen kunt u per e-mail toesturen naar de redactie. De redactie behoudt zich recht voor bijdragen te weigeren, of in te korten.

Op naar een volledig digitaal NVBe-archief in 2023!

We willen graag al het mooie werk van de NVBe uit de afgelopen 30 jaar beschikbaar maken. Veel is al digitaal beschikbaar, maar nog niet alles. Helpt u mee om het volledige NVBe archief in 2023 digitaal beschikbaar te maken? Wie weet bevat uw persoonlijke archief net de bouwsteentjes die het voor iedereen mogelijk maken om in het volledige NVBe archief te duiken.

Een overzicht van wat we nog zoeken vindt u hier. Heeft u een bouwsteentje gevonden? Laat het ons weten!

ARCHIEF

Per Jaargang

2023

De ethiek van de Commons. Podium voor Bio-ethiek 30(4), 2023.

De ethiek van veerkracht. Podium voor Bio-ethiek 30(3), 2023.

Bio-ethiek van ruimtevaart. Podium voor Bio-ethiek 30(2), 2023.

Dwang in de zorg. Podium voor Bio-ethiek 30(1), 2023.

2022

Bio-ethische uitdagingen voor de economie in de 21ste eeuw. Podium voor Bio-ethiek 29(4), 2022.

Global Health. Podium voor Bio-ethiek 29(3), 2022.

Onzekere medische kennis in de schijnwerpers. Podium voor Bio-ethiek 29(2), 2022

Houden van dieren. Podium voor Bio-ethiek 29(1), 2022.

2021

Hora Est! Tien jaar later.
Podium voor Bio-ethiek 28(4), 2021.

De waarde van AI voor de bio-ethiek.
Podium voor Bio-ethiek 28(3), 2021.

Het eeuwige leven.
Podium voor Bio-ethiek 28(2), 2021.

Ethische ondersteuning en zingeving in de zorg: twee handen op één buik of onderscheiden disciplines? Podium voor Bio-ethiek 28(1), 2021.

2020

Een inclusieve gezondheidszorg voor LHBTI’ers. Podium voor Bio-ethiek 27(4), 2022.

Naar een morele agenda na de coronacrisis. Podium voor Bio-ethiek 27(3), 2020.

Ethiek en politiek van maakbaar meervoudig ouderschap. Podium voor Bio-ethiek 27(2), 2020.

Een rechtvaardig geneesmiddelenbeleid. Podium voor Bio-ethiek 27(1), 2020.

2019

Bio-ethische aspecten van big data en machine learning. Podium voor Bio-ethiek 26(4), 2019.

Natuur binnen of buiten het hek. Podium voor Bio-ethiek 26(3), 2019.

Biopolitiek en het Preventieakkoord. Podium voor Bio-ethiek 26(2), 2019.

Gene-editing: uitdaging voor een publieke dialoog. Podium voor Bio-ethiek 26(1), 2019.

2018

De uitdaging van het Antropoceen. Podium voor Bio-ethiek 25(4), 2018.

Medicalisering van de zwangerschap. Podium voor Bio-ethiek 25(3), 2018.

Ethiek en praktijk anno 2018. Podium voor Bio-ethiek 25(2), 2018.

Bio-ethische kwesties in een etno-cultureel-diverse samenleving. Podium voor Bio-ethiek 25(1), 2018.

2017

Hersenwetenschap, grensverlegging, ethiek. Podium voor Bio-ethiek 24(4), 2017.

Voltooid leven: een bijdrage aan de brede maatschappelijke discussie. Podium voor Bio-ethiek 24(3), 2017.

Ethiek van One Health: meer dan volksgezondheid alleen. Podium voor Bio-ethiek 24(2), 2017.

Tekort aan organen. Podium voor Bio-ethiek 24(1), 2017.

2016

Natuur & Natuurlijkheid. Podium voor Bio-ethiek 23(4), 2016.

Kwaliteit en integriteit van medisch wetenschappelijk onderzoek. Podium voor Bio-ethiek 23(3), 2016.

Mantelzorg als morele plicht? Podium voor Bio-ethiek 23(2), 2016.

Wegen naar voedselzekerheid in ethisch perspectief. Podium voor Bio-ethiek 23(1), 2016.

2015

Ouderenmishandeling. Podium voor Bio-ethiek 22(4), 2015.

Wat betekenen nieuwe technologische ontwikkelingen voor de bio-ethische agenda? Podium voor Bio-ethiek 22(3), 2015.

De zorgperikelen van de participatiesamenleving. Podium voor Bio-ethiek 22(2), 2015.

Nieuwe didaktische werkvormen in ethiekonderwijs. Podium voor Bio-ethiek 22(1), 2015.

2014

Nietzsches filosofie van de grote gezondheid. Podium voor Bio-ethiek 21(4), 2014.

Overpijnzingen. Podium voor Bio-ethiek 21(3), 2014.

Overbehandelen. Podium voor Bio-ethiek 21(2), 2014.

De rol van bio-ethiek bij wetsevaluaties. Podium voor Bio-ethiek 21(1), 2014.

2013

Kosten in de zorg. Podium voor Bio-ethiek 20(4), 2013.

De Euthanasiepraktijk. Podium voor Bio-ethiek 20(3), 2013.

Verveling. Podium voor Bio-ethiek 20(2), 2013.

Ethische aspecten van vaccinatie. Podium voor Bio-ethiek 20(1), 2013.

2012

Multiculturaliteit en zorg. Podium voor Bio-ethiek 19(4), 2012.

IAB Congres. Podium voor Bio-ethiek 19(3), 2012.

Zorgen om marktwerking. Podium voor Bio-ethiek 19(2), 2012.

Duurzaamheid. Podium voor Bio-ethiek 19(1), 2012.

2011

Hora est! Promotieonderzoek in de bio-ethiek. NVBe Nieuwsbrief 18(5), 2011.

Ethiek van anti-aging medicine. NVBe Nieuwsbrief 18(4), 2011.

Neuro-ethiek. NVBe Nieuwsbrief 18(3), 2011.

“De Goede Patiënt”. NVBe Nieuwsbrief 18(2), 2011.

Staalkaart van de bio-ethiek. NVBe Nieuwsbrief 18(1), 2022.

2010

Sorry! Dit nummer is (nog) niet digitaal beschikbaar.

NVBe Nieuwsbrief 17(4), 2010.

Sorry! Dit nummer is (nog) niet digitaal beschikbaar.

NVBe Nieuwsbrief 17(3), 2010.

Ouderdom en de dood. NVBe Nieuwsbrief 17(2), 2010.

Biologie van Moraal. NVBe Nieuwsbrief 17(1), 2010.

2009

Sorry! Dit nummer is (nog) niet digitaal beschikbaar.

NVBe Nieuwsbrief 16(4), 2009.

Juridisering & Professionele Autonomie. NVBe Nieuwsbrief 16(3), 2009.

Ethische Expertise. NVBe Nieuwsbrief 16(2), 2009.

Sorry! Dit nummer is (nog) niet digitaal beschikbaar.

Bio-ethiek en activisme – hoe ver mag je gaan? NVBe Nieuwsbrief 16(1), 2009.

2008

Is dit (het goede) leven? NVBe Nieuwsbrief 15(4), 2008.

Sorry! Dit nummer is (nog) niet digitaal beschikbaar.

NVBe Nieuwsbrief 15(3), 2008.

Medische missers wantoestanden in de zorg en ethiek. NVBe Nieuwsbrief 15(2), 2008.

Sorry! Dit nummer is (nog) niet digitaal beschikbaar.

Ethiek en politiek. NVBe Nieuwsbrief 15(1), 2008.

2007

Sorry! Dit nummer is (nog) niet digitaal beschikbaar.

Geïnformeerde toestemming in de 21ste eeuw. NVBe Nieuwsbrief 14(4), 2007.

Sorry! Dit nummer is (nog) niet digitaal beschikbaar.

Nieuwe technieken en beïnvloeding van gedrag in de gezondheidszorg. NVBe Nieuwsbrief 14(3), 2007.

Hulp bij zelfdoding. NVBe Nieuwsbrief 14(2), 2007.

De prijs van een levensjaar. NVBe Nieuwsbrief 14(1), 2007.

2006

Eigen verantwoordelijkheid voor je gezondheid. NVBe Nieuwsbrief 13(4), 2006.

Dierproeven en de toekomst van de dierethiek. NVBe Nieuwsbrief 13(3), 2006.

Ethiek onderwijs. NVBe Nieuwsbrief 13(2), 2006.

Genomics. NVBe Nieuwsbrief 13(1), 2006.

2005

Sorry! Dit nummer is (nog) niet digitaal beschikbaar.

Wildheid. NVBe Nieuwsbrief 12(4), 2005.

Zorg om ouderschap. NVBe Nieuwsbrief 12(3), 2005.

Lucht uw hart! NVBe Nieuwsbrief 12(2), 2005.

Ethische kwesties rond kinderen. NVBe Nieuwsbrief 12(1), 2005.

2004

Ethiek in internationaal perspectief. NVBe Nieuwsbrief 11(4), 2004.

Nieuwe ethische vragen rond wetenschappelijk onderzoek met mensen. NVBe Nieuwsbrief 11(3), 2004.

Crisis in de milieuethiek. NVBe Nieuwsbrief 11(2), 2004.

Ethiek van technologisch ingrijpen in de psyche. NVBe Nieuwsbrief 11(1), 2004.

2003

Jubileumnummer n.a.v. 10-jarig bestaan van de NVBe. NVBe Nieuwsbrief 10(4), 2003.

Nieuwe morele vragen rond het levenseinde. NVBe Nieuwsbrief 10(3), 2003.

Ethiek en voedselbeleid. NVBe Nieuwsbrief 10(2), 2006.

Geslachtskeuze. NVBe Nieuwsbrief 10(1), 2003.

Register 10 jaar NVBe Nieuwsbrief (1994-2003). NVBe Nieuwsbrief 10(4), 2003.

2002

Bijzondere morele verantwoordelijkheid farmaceutische industrie. NVBe Nieuwsbrief 9(4), 2002.

Dwang en drang. NVBe Nieuwsbrief 9(3), 2002.

ICT en zorg. NVBe Nieuwsbrief 9(2), 2002.

Morele dimensies van de MKZ-crisis. NVBe Nieuwsbrief 9(1), 2002.

2001

Ethische theorieën in de praktijk. NVBe Nieuwsbrief 8(4), 2001.

Ethiek en palliatieve zorg. NVBe Nieuwsbrief 8(3), 2001.

Voedselethiek. NVBe Nieuwsbrief 8(2), 2001.

NWO Ethiek & Beleid. NVBe Nieuwsbrief 8(1), 2001.

2000

Zorgethiek en Bioethiek. NVBe Nieuwsbrief 7(4), 2000.

Ethiek en handel. NVBe Nieuwsbrief 7(3), 2000.

Wilsonbekwaamheid. NVBe Nieuwsbrief 7(2), 2000.

Smaak, esthetica en ethiek. NVBe Nieuwsbrief 7(1), 2000.

1999

De genetische constitutie van moraal. NVBe Nieuwsbrief 6(4), 1999.

Ethici in de media. NVBe Nieuwsbrief 6(3), 1999.

Ethiek in Commissie. NVBe Nieuwsbrief 6(2), 1999.

Landbouw en Natuurethiek. NVBe Nieuwsbrief 6(1), 1999.

1998

Ethiek en ontwikkelingslanden. NVBe Nieuwsbrief 5(4), 1998.

Sorry! Dit nummer is (nog) niet digitaal beschikbaar.

NVBe Nieuwsbrief 5(1), 1998.

1995

Sorry! Dit nummer is (nog) niet digitaal beschikbaar.

NVBe Nieuwsbrief 2(2), 1995.

Sorry! Dit nummer is (nog) niet digitaal beschikbaar.

NVBe Nieuwsbrief 2(1), 1995.

1994

Sorry! Dit nummer is (nog) niet digitaal beschikbaar.

NVBe Nieuwsbrief 2(1), 1994.

Sorry! Dit nummer is (nog) niet digitaal beschikbaar.

NVBe Nieuwsbrief 1(1), 1994.

Per Thema

Dieren

Houden van dieren. Podium voor Bio-ethiek 29(1), 2022.

Sorry! Dit nummer is (nog) niet digitaal beschikbaar.

Dierproeven en de toekomst van de dierethiek. NVBe Nieuwsbrief 13(3), 2006.

Natuur & Milieu

Natuur binnen of buiten het hek. Podium voor Bio-ethiek 26(3), 2019.

De uitdaging van het Antropoceen. Podium voor Bio-ethiek 25(4), 2018.

Natuur & Natuurlijkheid. Podium voor Bio-ethiek 23(4), 2016.

Wegen naar voedselzekerheid in ethisch perspectief. Podium voor Bio-ethiek 23(1), 2016.

Duurzaamheid. Podium voor Bio-ethiek 19(1), 2012.

Sorry! Dit nummer is (nog) niet digitaal beschikbaar.

Wildheid. NVBe Nieuwsbrief 12(4), 2005.

Technologie

De waarde van AI voor de bio-ethiek.
Podium voor Bio-ethiek 28(3), 2021.

Bio-ethische aspecten van big data en machine learning. Podium voor Bio-ethiek 26(4), 2019.

Gene-editing: uitdaging voor een publieke dialoog. Podium voor Bio-ethiek 26(1), 2019.

Wat betekenen nieuwe technologische ontwikkelingen voor de bio-ethische agenda? Podium voor Bio-ethiek 22(3), 2015.

Genomics. NVBe Nieuwsbrief 13(1), 2006.

Medisch-wetenschappelijk onderzoek en medische kennis

Onzekere medische kennis in de schijnwerpers. Podium voor Bio-ethiek 29(2), 2022

Hersenwetenschap, grensverlegging, ethiek. Podium voor Bio-ethiek 24(4), 2017.

Kwaliteit en integriteit van medisch wetenschappelijk onderzoek. Podium voor Bio-ethiek 23(3), 2016.

Neuro-ethiek. NVBe Nieuwsbrief 18(3), 2011.

Sorry! Dit nummer is (nog) niet digitaal beschikbaar.

Geïnformeerde toestemming in de 21ste eeuw. NVBe Nieuwsbrief 14(4), 2007.

Diversiteit, inclusiviteit, kwetsbaarheid

Een inclusieve gezondheidszorg voor LHBTI’ers. Podium voor Bio-ethiek 27(4), 2020.

Bio-ethische kwesties in een etno-cultureel-diverse samenleving. Podium voor Bio-ethiek 25(1), 2018.

Ouderenmishandeling. Podium voor Bio-ethiek 22(4), 2015.

Multiculturaliteit en zorg. Podium voor Bio-ethiek 19(4), 2012.

Politiek, economie, beleid

Bio-ethische uitdagingen voor de economie in de 21ste eeuw. Podium voor Bio-ethiek 29(4), 2022.

Een rechtvaardig geneesmiddelenbeleid. Podium voor Bio-ethiek 27(1), 2020.

Biopolitiek en het Preventieakkoord. Podium voor Bio-ethiek 26(2), 2019.

Mantelzorg als morele plicht? Podium voor Bio-ethiek 23(2), 2016.

De zorgperikelen van de participatiesamenleving. Podium voor Bio-ethiek 22(2), 2015.

Kosten in de zorg. Podium voor Bio-ethiek 20(4), 2013.

Zorgen om marktwerking. Podium voor Bio-ethiek 19(2), 2012.

Sorry! Dit nummer is (nog) niet digitaal beschikbaar.

Ethiek en politiek. NVBe Nieuwsbrief 15(1), 2008.

Sorry! Dit nummer is (nog) niet digitaal beschikbaar.

De prijs van een levensjaar. NVBe Nieuwsbrief 14(1), 2007.

(De betekenis van) gezondheid

Sorry! Dit nummer is (nog) niet digitaal beschikbaar.

Global Health. Podium voor Bio-ethiek 29(3), 2022.

Naar een morele agenda na de coronacrisis. Podium voor Bio-ethiek 27(3), 2020.

Ethiek van One Health: meer dan volksgezondheid alleen. Podium voor Bio-ethiek 24(2), 2017.

Tekort aan organen. Podium voor Bio-ethiek 24(1), 2017.

Nietzsches filosofie van de grote gezondheid. Podium voor Bio-ethiek 21(4), 2014.

Ethische aspecten van vaccinatie. Podium voor Bio-ethiek 20(1), 2013.

Het eeuwig leven, de dood en het levenseinde

Het eeuwige leven.
Podium voor Bio-ethiek 28(2), 2021.

Voltooid leven: een bijdrage aan de brede maatschappelijke discussie. Podium voor Bio-ethiek 24(3), 2017.

Overbehandelen. Podium voor Bio-ethiek 21(2), 2014.

De Euthanasiepraktijk. Podium voor Bio-ethiek 20(3), 2013.

Ethiek van anti-aging medicine. NVBe Nieuwsbrief 18(4), 2011.

Ouderdom en de dood. NVBe Nieuwsbrief 17(2), 2010.

Sorry! Dit nummer is (nog) niet digitaal beschikbaar.

Hulp bij zelfdoding. NVBe Nieuwsbrief 14(2), 2007.

Voortplanting, kinderen, ouderschap

Ethiek en politiek van maakbaar meervoudig ouderschap. Podium voor Bio-ethiek 27(2), 2020.

Medicalisering van de zwangerschap. Podium voor Bio-ethiek 25(3), 2018.

Sorry! Dit nummer is (nog) niet digitaal beschikbaar.

Zorg om ouderschap. NVBe Nieuwsbrief 12(3), 2005.

Sorry! Dit nummer is (nog) niet digitaal beschikbaar.

Ethische kwesties rond kinderen. NVBe Nieuwsbrief 12(1), 2005.

Autonomie en de arts-patiënt relatie

“De Goede Patiënt”. NVBe Nieuwsbrief 18(2), 2011.

Juridisering & Professionele Autonomie. NVBe Nieuwsbrief 16(3), 2009.

Meta-ethiek: ethiek als professie

Ethiek en praktijk anno 2018. Podium voor Bio-ethiek 25(2), 2018.

De rol van bio-ethiek bij wetsevaluaties. Podium voor Bio-ethiek 21(1), 2014.

Biologie van Moraal. NVBe Nieuwsbrief 17(1), 2010.

Ethische Expertise. NVBe Nieuwsbrief 16(2), 2009.

Sorry! Dit nummer is (nog) niet digitaal beschikbaar.

Bio-ethiek en activisme – hoe ver mag je gaan? NVBe Nieuwsbrief 16(1), 2009.

Ethiekondersteuning en zingeving

Ethische ondersteuning en zingeving in de zorg: twee handen op één buik of onderscheiden disciplines? Podium voor Bio-ethiek 28(1), 2021.

Overpijnzingen. Podium voor Bio-ethiek 21(3), 2014.

Verveling. Podium voor Bio-ethiek 20(2), 2013.

Ethiekonderwijs

Nieuwe didaktische werkvormen in ethiekonderwijs. Podium voor Bio-ethiek 22(1), 2015.

Sorry! Dit nummer is (nog) niet digitaal beschikbaar.

Ethiek onderwijs. NVBe Nieuwsbrief 13(2), 2006.

Overig

Hora Est! Tien jaar later.
Podium voor Bio-ethiek 28(4), 2021.

IAB Congres. Podium voor Bio-ethiek 19(3), 2012.

Hora est! Promotieonderzoek in de bio-ethiek. NVBe Nieuwsbrief 18(5), 2011.

Staalkaart van de bio-ethiek. NVBe Nieuwsbrief 18(1), 2011.

Jubileumnummer n.a.v. 10-jarig bestaan van de NVBe. NVBe Nieuwsbrief 10(4), 2003.

Register 10 jaar NVBe Nieuwsbrief (1994-2003). NVBe Nieuwsbrief 10(4), 2003.