Archief

Eén van de doelen van de NVBe is om bio-ethisch debat te faciliteren en bevorderen. De NVBe publiceert daartoe haar Podium voor Bio-ethiek. U kunt deze bulletins als pdf-bestand bekijken.

2022

nr. 1: Houden van dieren

nr. 2: Onzekere medische kennis in de schijnwerpers

2021

nr. 4: Hora Est! Tien jaar later

nr. 3: De waarde van AI voor de bio-ethiek

nr. 2: Het eeuwige leven

nr. 1: Ethische ondersteuning en zingeving in de zorg

2020

nr. 4: Een inclusive gezondheidszorg voor LHBTI’ers

nr. 3: Naar een morele agenda na de coronacrisis

nr. 2: Ethiek en politiek van maakbaar meervoudig ouderschap

nr. 1: Een rechtvaardig geneesmiddelenbeleid 

2017

nr. 4: Hersenwetenschap, grensverlegging, ethiek

nr. 3: Voltooid Leven

nr. 2: Ethiek van One Health

nr. 1: Tekort aan Organen

2016

nr. 4: Natuur & Natuurlijkheid

nr. 3: Kwaliteit en integriteit van medisch wetenschappelijk onderzoek

nr. 2: Plicht tot Mantelzorg?

nr. 1: Voedselzekerheid

2015

nr. 4: Ouderenmishandeling

nr. 3: Van bio-ethiek naar biopolitiek

nr. 2: De zorgperikelen van de participatiesamenleving

nr. 1: Nieuwe didaktische werkvormen in ethiekonderwijs

2014

nr. 4: Nietzsche’s Grote Gezondheid

nr. 3: OverpijnzingenVerbeelding van Pijn: Ignace Schretlen

nr. 2: Overbehandelen

nr. 1: De rol van bio-ethiek bij wetsevaluaties

2013

nr. 4: Kosten in de Zorg

nr. 3: Euthanasie

nr. 2: Verveling

nr. 1: Vaccinatie

2012

nr. 4: Multiculturaliteit en Zorg

nr. 3: IAB Congres

nr. 2: Zorgen om Marktwerking

nr. 1: Duurzaamheid

2011

nr. 5: Hora est! Promotieonderzoek in de bio-ethiek

nr. 4: Ethiek van anti-Aging medicine

nr. 3: Neuro-ethiek

nr. 2: De Goede Patiënt

nr. 1: Staalkaart van de bio-ethiek

2010

nr. 2: Ouderdom en de dood

nr. 1: Biologie van moraal

De website wordt momenteel geactualiseerd. Pdf-bestanden van de jaargangen tot 2003 en van de jaargangen 2005 t/m 2009, nr. 1 worden z.s.m. aan de website toegevoegd.

2009

nr. 3: Juridisering & Professionele Autonomie

nr. 2: Ethische expertise

nr. 1: Bio-ethiek en activisme – hoe ver mag je gaan?

2008

nr. 4: Is dit (het goede) leven

nr. 3:

nr. 2:

nr. 1: Ethiek en politiek

2007

nr. 4: Geïnformeerde toestemming in de 21ste eeuw

nr. 3: Nieuwe technieken en beïnvloeding van gedrag in de gezondheidszorg

nr. 2: Hulp bij zelfdoding

nr. 1: De prijs van een levensjaar

2006

nr. 4: Eigen verantwoordelijkheid voor je gezondheid

nr. 3: Dierproeven en de toekomst van de dierethiek

nr. 2: Ethiek onderwijs

nr. 1: Genomics

2005

nr. 4: Wildheid

nr. 3: Zorg om ouderschap

nr. 2: Lucht uw hart!

nr. 1: Ethische kwesties rond kinderen

2003

nr. 4: Jubileumnummer n.a.v. 10-jarig bestaan van de NVBe

nr. 4: Register 10 jaar NVBe Nieuwsbrief (1994 – 2003)