Instructie bijdragen

Bijdragen in overeenstemming met het colofon van het Podium voor Bio-ethiek zijn van harte welkom. Voor suggesties, vragen en bijdragen kunt u zich wenden tot de redactie via het mailadres podium@nvbe.nl.

Artikelen bij voorkeur maximaal 1500 woorden, boekbesprekingen en verslagen van congressen, conferenties, et cetera, maximaal 500 woorden.
Bij voorkeur geen voetnoten en geen uitgebreide literatuurlijst. Bijdragen kunt u per e-mail toesturen naar de redactie.

De redactie behoudt zich recht voor bijdragen te weigeren, of in te korten.

Één reactie op “Instructie bijdragen”