Preadvies

Ieder jaar nodigt de vereniging één of meerdere wetenschappers uit om een preadvies te schrijven over een maatschappelijk actueel en wetenschappelijk uitdagend onderwerp op het terrein van de de humane en dierlijke bio-ethiek of de milieu-ethiek. De vereniging streeft naar onderwerpen die relevantie hebben op al deze deelterreinen.

Preadviezen zijn te bestellen door overmaking van €12,- plus €2,- verzendkosten naar girorekening 110086, t.n.v. Nederlandse Vereniging voor Bio-ethiek, te Utrecht, onder vermelding van auteur en titel van het preadvies. Neemt u a.u.b. vóór u geld overmaakt even contact op met de NVBe of het betreffende preadvies nog voorradig is.

Sinds 1995 publiceert de NVBe preadviezen over uiteenlopende onderwerpen. Deze studies worden ‘preadviezen’ genoemd, omdat zij de basis vormen voor de discussie tijdens het wetenschappelijke gedeelte van de NVBe-jaarvergadering en ook daarna bedoeld zijn als katalysator van verdergaande gedachtewisseling in wetenschap en maatschappij.

De preadviezen hebben niet de status van een officieel advies van de NVBe, omdat de vereniging als zodanig geen standpunten inneemt bij morele kwesties. Dat neemt niet weg dat de NVBe zich tot doel stelt aan publieke en politieke discussies bij te dragen over morele vraag-stukken. Het preadvies is hiervoor het middel bij uitstek.

Overzicht Preadviezen

van der Graaf, R. & de Vries, M. (2022) Global health ethiek: Lokale implicaties van een verbonden wereld.

Gabriels, K. (2021) Siri, wat adviseer jij? Over het gebruik van kunstmatige intelligentie voor morele oordeelsvorming.

Drenthen, M. (2019) Natuur binnen of buiten het hek? Over de spanning tussen natuurbeheer en veehouderij en de grens tussen natuur en cultuurland. (ISBN 978-90-809012-6-1)

Essaybundel (2018) “Ik ben een verbetering”: Ethiek en praktijk anno 2050.

Meijboom, F.L.B. & Nieuwland, J. (2017) Gezondheid in Meervoud: Over ethische aspecten bij One Health en de noodzaak tot samenwerking binnen de ethiek. (ISBN 978-90-809012-5-4)

Dronkers, P, & Vosman, F. (2016) Mantelzorg en burgerplicht: Waarom een zorgzame samenleving om een zorgzame overheid vraagt. (ISBN 978-90-809012-4-7)

Stemerding, D. (2015) Van bioethiek naar biopolitiek: Uitdagingen van NBIC convergentie voor de bio-ethiek. (ISBN 978-90-809012-0-9)

Krom, A. & Rerimassie, V. (red.) (2014) De rol van bio-ethiek bij wetsevaluaties, Podium voor Bio-ethiek 21/1, maart 2014.

Verweij, M. (2013) Ethiek van vaccinatie.

van der Weele, C. (2010) Sympathie over en weer: Waaruit bestaat de biologische basis van moraal? (ISBN 978-90-367-4222-1)

Schermer, M.(2007) Gedraag je! Ethische aspecten van gedragsbeïnvloed-ing door nieuwe technologie in de gezondheidszorg. (ISBN 978-90-809012-3-0)

Swart, J.A.A.(2006) Dieren in context: Over de waarde van dieren. J.T. de Cock Buning, F.R. Stafleu & H.A.E. Zwart (red.). (ISBN 978-90-809012-2-3)

Swierstra, T. (2004) Slachtoffer of burger? Een essay over het nader gebruik van lichaamsmateriaal ten behoeve van genomics onderzoek. (ISBN 978-90-809012-1-6)

Willems, D. (2003) Een passend einde. (ISBN 978-90-901728-1-1)

Korthals, M. (2001) Tussen voeding en gezondheid: Filosofische reflecties over Functional Foods. (ISBN 978-90-802594-7-8)

Berghmans, R.L.P. (2000) Bekwaam genoeg? Wils(on)bekwaamheid in geneeskunde, gezondheidsrecht en gezondheidsethiek. (ISBN 978-90-802594-6-1)

Verweij, M.F., Brom, F.W.A. & Huibers, A.K. (1999) Ethiek in commissie. (ISBN 978-90-8025945-5-4)

von Schomberg, R. (1998) Omstreden biotechnologische innovatie: Van publiek domein naar langetermijnbeleid. (ISBN 978-90-802594-4-7)

Trappenburg, M.J. (1997) De dokter en de illegaal: Een verhandeling over de Koppelingswet en over sociale rechtvaardigheid in internationaal perspectief. (ISBN 978-90-802594-3-0)

Reinders, J.S. (1996) Moeten wij gehandicapt leven voorkomen? Ethische implicaties van beslissingen over kinderen met een aangeboren of erfelijke aandoening. (ISBN 978-90-802594-2-3)

Zwart, H. (1995) De natuur als argument in de ethiek. (ISBN 978-90-802594-1-6)

Op naar een volledig digitaal NVBe-archief in 2023!

We willen graag al het mooie werk van de NVBe uit de afgelopen 30 jaar beschikbaar maken. Veel is al digitaal beschikbaar, maar nog niet alles. Helpt u mee om het volledige NVBe archief in 2023 digitaal beschikbaar te maken? Wie weet bevat uw persoonlijke archief net de bouwsteentjes die het voor iedereen mogelijk maken om in het volledige NVBe archief te duiken.

Een overzicht van wat we nog zoeken vindt u hier. Heeft u een bouwsteentje gevonden? Laat het ons weten!