Publicaties

De Nederlandse Vereniging voor Bio-ethiek (NVBe) zet zich in voor het stimuleren van reflectie en discussie over ethische vraagstukken in de biomedische wetenschappen en gezondheidszorg. Daartoe brengt de NVBe maatschappelijk actuele en wetenschappelijk uitdagende publicaties uit, waaronder jaarlijkse Preadviezen en haar Podium voor Bio-ethiek dat viermaal per jaar verschijnt.

Preadviezen vormen de basis voor wetenschappelijke discussie tijdens het jaarsymposium en zijn bedoeld als katalysator van verdergaande gedachtewisseling in wetenschap en maatschappij.

Het Podium voor Bio-ethiek publiceert bondige, voor een breed publiek toegankelijke, interdisciplinaire bijdragen over bio-ethische kwesties. Eerdere edities zijn als pdf-bestand te bekijken.

Ter gelegenheid van haar 15-jarig jubileum publiceerde de NVBe Ethiek in Discussie. Deze bundel is in de boekhandel verkrijgbaar.

Lees meer over onze publicaties

Preadvies

Ieder jaar nodigt de vereniging één of meerdere wetenschappers uit om een preadvies te schrijven […]

Podium voor Bio-ethiek

Het Podium voor Bio-ethiek publiceert bondige, voor een breed publiek toegankelijke, interdisciplinaire bijdragen over bio-ethische […]

Jubileumbundel

Ter gelegenheid van haar 15-jarig jubileum publiceerde de NVBe Ethiek in Discussie. Deze bundel is in […]