Categorieën
2024 Bijdragen Oproep Podium voor Bioethiek Publicaties

Oproep: Themanummer over het ‘recht’ op een kind

De redactie van het Podium voor Bio-ethiek nodigt u uit een bijdrage te schrijven voor ons themanummer over Het ‘recht’ op een kind (nr. 2, 2024).

Door voortplantingstechnieken zoals IVF, ICSI en de potentiële ontwikkeling van geslachtscellen uit stamcellen worden zwangerschappen steeds maakbaarder. Daarnaast maakt het gebruik van gedoneerde geslachtscellen en embryo’s dat het krijgen van kinderen voor onvruchtbare en/of niet-traditionele wensouders niet langer toekomstmuziek is. Kortom, de mogelijkheden om kinderen te krijgen worden steeds groter, waardoor ook het gevoel kan ontstaan dat we hier zelfs ‘recht’ op hebben. Tegelijkertijd kun je je afvragen in welke gevallen het geoorloofd is om de mogelijkheden voor het krijgen van kinderen in te perken, bijvoorbeeld door gebruik van (tijdelijke) verplichte anticonceptie of zelfs sterilisatie.  Daarnaast kun je in de huidige tijden van klimaatverandering, hoge CO2-uitstoot en menselijke impact op de omgeving vraagtekens zetten bij onbeperkte mogelijkheden om een kind te krijgen.

De ontwikkelingen op medisch, technologisch en ecologisch gebied onderstrepen de noodzaak om de morele, politieke en maatschappelijke vraagstukken rondom het thema het ‘recht’ op een kind te (her)evalueren. Bestaat er zoiets als een ‘recht’ op een kind? En zo ja, wie heeft dan de plicht daaraan te voldoen? Wie krijgt toegang tot de voortplantingstechnologieën die voorhanden zijn, en wie niet? Werk je hiermee ongelijkheden in de hand? Hoeveel medische hulp is gerechtvaardigd om in een kinderwens te voorzien, en wie zou dit moeten bekostigen? In welke gevallen weegt het belang van het nog niet verwekte kind zwaarder dan dat van de toekomstige ouder? Hebben mensen met een (ernstige) verstandelijke beperking ook recht op een kind? Is de klimaatcrisis voldoende reden om het recht op een kind te beperken? Of gaat het individuele belang hier boven het collectieve? En welke rol zou de overheid moeten hebben binnen deze discussie?

De redactie van Podium voor Bio-ethiek nodigt u uit om een bijdrage te schrijven over deze of gerelateerde vraagstukken rondom het thema ‘Het ‘recht’ op een kind’. Wilt u een bijdrage leveren aan het Podium voor Bio-ethiek over dit thema? Stuurt u dan uiterlijk 19 februari een voorstel in van maximaal 250 woorden naar de themaredactie:

Houdt u er wat betreft stijl en inhoud rekening mee dat het Podium door een breed publiek van geïnteresseerden wordt gelezen. De eerste versie (max. 1500 woorden) wordt verwacht op 8 april 2024. De deadline voor de definitieve versie is 13 mei 2024. De themaredactie beslist of een artikel al dan niet wordt geplaatst.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.