Redactie

De redactie van Podium voor Bio-ethiek stelt zich graag aan u voor.

dr. M. (Marieke) Bak

Onderzoeker/docent
@Amsterdam UMC

Marieke werkt als onderzoeker en docent medische ethiek bij het Amsterdam UMC en de TU München. Ze richt zich vooral op de ethiek van medisch-wetenschappelijk onderzoek en op het verantwoord ontwikkelen van digitale zorginnovaties, bijvoorbeeld met behulp van AI. Ze is daarnaast lid van de Commissie Toetsing Biobanken van het Amsterdam UMC, en programmaraadslid voor het Personalized Medicine programma van het Amsterdam Public Health onderzoeksinstituut.

dr. R. (Rosanne) Edelenbosch

Hier leest u binnenkort meer over mij.

D. (Daan) Horbach

Master student
@VU Amsterdam

Daan is 24 jaar en zit op het moment in zijn afrondingsfase van de Master Philosophy, Bioethics and Health aan de VU Amsterdam. Tijdens de COVID-19 pandemie is hij actief binnen de vereniging geworden eerst als social media beheerder, maar daarna ook als redactielid. De reden dat Daan als redactielid is begonnen is niet alleen om zijn inzichten binnen de bioethiek te vergroten. De reden is met name andere studenten in de “bio” duidelijk te kunnen maken dat bioethiek niet alleen abstract denken is, maar ook concreet voor hun vakgebied kan zijn!

drs. I. (Isabelle) Pirson

Promovenda
@LUMC

Isabelle is bezig met een promotieonderzoek naar de ethiek van gentherapie aan het Leids Universitair Medisch Centrum. Daarnaast werkt ze een dag in de week bij het Rathenau Instituut binnen het thema ‘Gezondheid’. Ze is lid geworden van de redactie van Podium voor bio-ethiek vanwege haar interesse in bio-ethische vraagstukken, en de veelzijdigheid aan onderwerpen en invalshoeken waarin deze bij Podium belicht worden.


drs. S. (Sicco) Polders

Docent
@Universiteit van Amsterdam

Na zijn studie wijsbegeerte aan de Universiteit van Amsterdam (UvA) is Sicco in het verlengde van zijn onderzoeksmaster geïnteresseerd geraakt in bio-ethische vraagstukken. Vervolgens is hij ethiek en wetenschapsfilosofie gaan doceren aan meerdere universiteiten en hoge scholen. Sicco begeleidt werkgroepen ethiek aan de faculteit voor biomedische wetenschappen en verzorgt de hoorcolleges wetenschapsfilosofie aan de UvA.
Toen hij een aantal jaren geleden begon bij de redactie stelde een oudgediende dat het weer fijn is “iemand van de taalpolitie aan boord te hebben”. Waar anderen dat soms als een negatieve, suffe eigenschap beschouwen, heeft Sicco plezier in het uitpluizen en corrigeren van teksten. Samen met auteurs tot een goede tekst komen, is meer dan het correct gebruiken van punten en komma’s. Het gaat onder meer om afwisselend woordgebruik, een goed ritme van de tekst en het vermijden van jargon. Sicco probeert steeds voor ogen te houden dat de lezer een goedlopend verhaal onder ogen krijgt.

drs. A. (Amber) Spijkers

Hier leest u binnenkort meer over mij.

dr. D. (Dirk) Stemerding

Onderzoeker
@Onafhankelijk

Tijdens zijn werkzame leven heeft Dirk zich intensief bezighouden met maatschappelijke vraagstukken die de biowetenschappen met zich meebrengen. Met als bijzondere aandachtsgebieden genetica en gezondheidszorg, de (on)mogelijkheden van een bio-economie en de opkomst van synthetische biologie als nieuwe vorm van biotechnologie. Ook voor een niet-ethicus is de ethiek bij al deze ontwikkelingen nooit ver weg. In dit opzicht was voor Dirk het schrijven van een NVBe preadvies over convergerende technologieën (2015) een heel verrijkende ervaring. Het onderdeel uitmaken van de Podiumredactie houdt hem op het gebied van de bio-ethiek nog eens extra scherp.

drs. M. (Myrthe) van de Pavert

Docent
@Amsterdam UMC

Myrthe heeft een achtergrond in global health en medische ethiek. Beide disciplines combineert zij door haar werk als docent medische ethiek in het Amsterdam UMC en als vrijwilliger bij Dokters van de Wereld. Bij laatstgenoemde organisatie draagt zij bij aan het faciliteren van toegang tot gezondheidszorg voor mensen die hiervan worden uitgesloten of obstakels ervaren. Ook geeft zij daar seksuele en reproductieve gezondheidsvoorlichting. De redactie van Podium voor Bio-ethiek is voor Myrthe een interessante manier om een publiek debat te starten over relevante maar onderbelichte kwesties en meer te leren over de ethiek.


drs. J. (Juliette) van Seventer

Beleidsmedewerker
@Ministerie van VWS

Juliette is sinds september 2022 onderdeel van de redactie van het Podium. Ze verdiept zich graag in de uiteenlopende en heel interessante bio-ethische onderwerpen die hier aan bod komen. Juliette heeft de masters Neurobiology (UvA), met een specialisatie in de wetenschapscommunicatie, en Philosophy, Bioethics and Health (VU) afgerond. Ze is momenteel werkzaam als beleidsmedewerker op de afdeling Medische Ethiek van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Hier houdt ze zich voornamelijk bezig met het dossier Euthanasie & Voltooid leven en met de Wet zeggenschap lichaamsmateriaal.

dr. S. (Sjaak) Swart

Ethicus
@Onafhankelijk

Sjaak begon zijn opleiding in de landbouw, studeerde later biologie en filosofie met ecologie als afstudeerrichting bij de Rijksuniversiteit Groningen (RUG). Hij promoveerde op een onderzoek in de neurobiologie bij de medische faculteit van de RUG. Hij was daarna tot zijn pensionering werkzaam bij de voormalige Science and Society Group van de Faculty of Science and Engineering van de RUG. Zijn onderzoek richtte zich op maatschappelijke en ethische aspecten rond ecologie, natuur en landbouw, dierproeven, biotechnologie en genetica. Hij was als ethicus verbonden aan de Dierexperimentencommisie van de RUG, lid van de landelijke Commissie Biotechnologie bij Dieren (CBD) en de Commissie Genetische Modificatie (COGEM).

dr. R. (Rik) Wehrens

Universitair hoofddocent
@Erasmus Universiteit

Rik is universitair hoofddocent in de sociologie van digitale zorg bij de Erasmus Universiteit (Erasmus School of Health Policy & Management). In zijn onderzoek richt hij zich op de implicaties van de transformatie naar digitale zorg voor zorgprofessionals en patiënten. Door middel van kwalitatieve en etnografische onderzoeksmethoden bestudeert Rik technologische ontwikkelingen op het terrein van digitale zorg en AI van ‘binnenuit’. Daarbij is hij vooral geïnteresseerd in de ethische en epistemologische vragen die deze ontwikkelingen oproepen. Rik zit in de redactie van Podium voor Bio-Ethiek omdat hij geïnteresseerd is in het verkennen van ethische vragen en dilemma’s die ontstaan door het gebruik van technologie in de zorg. Het Podium en de gesprekken met mederedacteuren helpt hem om zijn horizon te verbreden en om inspirerende nieuwe ideeën op te doen.

drs. G. (Ger) Palmboom (opmaak)

Onafhankelijke ethicus
@Zwart/Wit, Morele reflectie in de zorg

In een ‘vorig leven’ werkte Ger als vormgever in de reclame. In 1991 gooide hij het roer om en studeerde aan de Universiteit voor Humanistiek. Sindsdien houdt hij zich bezig met ethische vraagstukken, o.a. als docent/onderzoeker bij het AMC en het VuMc. Sinds 2011 werkt hij vanuit www.nietsiszwartwit.nl. Sinds 2022 ligt zijn focus op de morele vragen die zich opdringen vanwege de vele crises die op ons afkomen – klimaat, biodiversiteit, ongelijkheid, polarisatie, etc. Uit liefde voor typografie verzorgt hij sinds 2009 de opmaak voor Podium voor Bio-Ethiek.

.