Word lid

Behoort u of uw instituut tot de doelgroep van de NVBe en onderschrijft u haar doelstelling?

Dan bent u van harte welkom als lid van de vereniging! De NVBe kent zowel institutionele leden (waaronder ziekenhuizen en onderzoeksinstellingen, zie onder.) als individuele leden (afkomstig uit uiteenlopende wetenschappelijke en onderzoeksdisciplines, alsmede praktijk- en beleidsorganisaties). Voor meer informatie over (enkele van) onze institutionele leden, zie onderaan deze pagina.

Individueel lidmaatschap

NVBe Digitaal

 • Deelname aan nationaal interdisciplinair bio-ethisch netwerk
 • Uitnodiging en gratis toegang tot het NVBe-jaarsymposium
 • Uitnodiging en gratis toegang tot de NVBe-onderwijsmiddag
 • Jaarlijks gratis ontvangst van het digitale preadvies
 • Driemaandelijks gratis een digitaal exemplaar van het Podium toegestuurd

NVBe Digitaal met Korting

 • Deelname aan nationaal interdisciplinair bio-ethisch netwerk
 • Uitnodiging en gratis toegang tot het NVBe-jaarsymposium
 • Uitnodiging en gratis toegang tot de NVBe-onderwijsmiddag
 • Jaarlijks gratis ontvangst van het digitale preadvies
 • Driemaandelijks gratis een digitaal exemplaar van het Podium toegestuurd

Om voor dit lidmaatschap in aanmerking te komen, moet u aantonen dat u studeert of promoveert

NVBe Gedrukt

 • Deelname aan nationaal interdisciplinair bio-ethisch netwerk
 • Uitnodiging en gratis toegang tot het NVBe-jaarsymposium
 • Uitnodiging en gratis toegang tot de NVBe-onderwijsmiddag
 • Jaarlijks gratis ontvangst van het gepubliceerde preadvies
 • Driemaandelijks gratis een gedrukt én digitaal exemplaar van het Podium toegestuurd

Institutioneel lidmaatschap

NVBe Instituten

 • Deelname aan nationaal interdisciplinair bio-ethisch netwerk
 • Uitnodiging en gratis toegang (voor vijf mensen) tot het NVBe-jaarsymposium
 • Uitnodiging en gratis toegang (voor vijf mensen) tot de NVBe-onderwijsmiddag
 • Jaarlijks gratis ontvangst van (drie) gepubliceerde preadviezen
 • Driemaandelijks gratis exemplaren van het Podium toegestuurd

U betaalt altijd de contributie voor het hele jaar. Voor instituten kost het lidmaatschap jaarlijks €355,00. Promovendi en studenten betalen €30,00 (NVBe-lidmaatschap Digitaal met Korting). Reguliere individuele leden kunnen kiezen uit twee verschillende opties:

 • NVBe-lidmaatschap Digitaal (per e-mail):
  €55,00 per jaar
 • NVBe-lidmaatschap Gedrukt (per e-mail en per post): €87,50 per jaar

Maak kennis met onze (institutionele) leden:

Het Catharina Ziekenhuis Eindhoven is een topklinisch opleidingsziekenhuis dat landelijk bekend staat om hooggespecialiseerde zorg bij kanker en hartziekten. Regionaal heeft het ziekenhuis een leidende positie in de behandeling van overgewicht en nierfalen. De vakgroep Ethiek & Zin draagt met haar expertise bij aan de zorg voor patiënten en naasten en biedt ondersteuning aan medewerkers.

Het Centrum voor Ethiek en Gezondheid (CEG) signaleert en informeert over nieuwe ontwikkelingen op het gebied van ethiek, gezondheid en beleid. Het CEG rapporteert aan de minister van VWS. Op de website van het CEG kunnen professionals, beleidsmakers en andere belangstellenden informatie vinden over specifieke, medisch-ethische onderwerpen, wetgeving en dergelijke.

Het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis (ETZ) is een (boven)regionaal, topklinisch opleidingsziekenhuis in de regio Midden-Brabant dat landelijk bekend staat om hun expertise op het gebied van zware Traumatologie en Neurochirurgie en bovenregionaal op het gebied van Cardiologie, Orthopedie en Interventieradiologie. Ook hebben zij bijzondere aandacht voor de ouder wordende mens.

Binnen de Universiteit Utrecht speelt het Ethiek Instituut een centrale rol in onderzoek en onderwijs op het gebied van ethiek. Het instituut richt zich op de bestudering van praktische morele vraagstukken in hun wetenschappelijke, sociale en politieke context, en wil studenten, docenten en onderzoekers leren reflecteren op de morele facetten van hun vakgebied. Ons onderwijs en onderzoek richt zich op theoretische analyse van praktische problemen, waarbij onze doelstelling is om fundamentele filosofische reflectie te verbinden met toegepast ethisch onderzoek. Het instituut valt onder de afdeling Filosofie van het departement Filosofie en Religiewetenschap.

Kennemerhart biedt vanuit tien woonzorgcentra en verpleeghuizen, diverse behandelcentra en meerdere dag- en ontmoetingscentra diensten op het gebied van wonen, (thuis)zorg en welzijn aan mensen die ouder worden of ouder zijn. Met 2000 gemotiveerde en geïnspireerde medewerkers en 750 vrijwilligers bieden wij een breed scala aan zorg- en dienstverlening aan ruim 2500 ouderen in Kennemerland. Wij gaan voor de beste zorg voor onze cliënten vanuit onze kernwaarden ‘persoonlijk en op maat’, ‘met aandacht en in samenspraak’ en ‘sociaal betrokken’.

Het Rathenau Instituut houdt zich al ruim 30 jaar bezig met onderzoek en debat over de impact van wetenschap, innovatie en technologie op de samenleving.

Institutionele leden van de NVBe (o.a.

Van Hall Larenstein is de meest duurzame hogeschool van Nederland. We leiden hoogwaardige, ambitieuze en innovatieve professionals op die bijdragen aan een duurzamere wereld. Van Hall Larenstein biedt verschillende opleidingen op twee locaties in Nederland. Studeer in Leeuwarden of Velp binnen thema’s als voeding, dier, milieu, water, groene leefomgeving en internationale handel.

Meld u aan!

Bij aanmelding als nieuw lid ontvangt u (zo lang de voorraad strekt) als welkomstgeschenk de jubileumbundel Ethiek in discussie (Van Gorcum 2011). Als u zich voor het lopend kalenderjaar aanmeldt, krijgt u alle reeds verschenen publicaties van dat jaar alsnog toegestuurd.

Om de interesses van onze leden optimaal te kunnen bedienen, ontvangen wij graag wat extra informatie van u.

Meldt u zich liever per post aan?

Dat kan ook! U kunt daartoe het aanmeldformulier downloaden, invullen en opsturen naar NVbe, p/a Aragonstraat 12, 6663 NH Lent.

Opzeggen

Tenzij u opzegt vóór 1 december wordt het lidmaatschap stilzwijgend verlengd. Opzeggen dient te gebeuren d.m.v. een e-mailbericht naar de ledenadministratie. Wie na 1 december opzegt, blijft ook voor het komend kalenderjaar contributie verschuldigd.